Thông tin & tải Mẫu 07/PLI – Báo cáo tình hình sử dụng NLĐ NN tại Việt Nam

MỤC LỤC

Trong hoạt động kinh doanh, việc sử dụng lao động nước ngoài là một trong những vấn đề đang được đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo việc sử dụng lao động nước ngoài đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải nộp báo cáo theo mẫu 07/PLI về tình hình sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, việc nộp báo cáo này cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ đúng thời hạn và các quy định liên quan. Trong trường hợp không nộp báo cáo đúng thời hạn hoặc không tuân thủ đúng quy định, doanh nghiệp có thể phải chịu xử phạt từ cơ quan chức năng.

Do vậy, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý, trong bài viết này, Siglaw sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về mẫu báo cáo 07/PLI.

Cơ sở pháp lý về mẫu số 07/PLI – Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

 • Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Mẫu 07/PLI dùng để làm gì?

Mẫu 07/PLI là một trong các báo cáo bắt buộc mà doanh nghiệp phải nộp khi sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, nhằm đảm bảo việc sử dụng lao động nước ngoài được thực hiện đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng. Nếu doanh nghiệp không nộp báo cáo hoặc nộp báo cáo không đúng quy định, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn phải báo cáo theo Mẫu 07/PLI ban hành kèm nghị định 152/NĐ-CP

Phân loại: báo cáo của 6 tháng đầu năm và báo cáo hàng năm theo mẫu số 07/PLI.

Thứ nhất, đối với báo cáo của 6 tháng đầu năm 

 • Người dụng lao động nước ngoài báo cáo trước ngày 05 tháng 7 theo Mẫu số 07/PLI;
 • Thời gian chốt số liệu: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo;

Thứ hai, đối với báo cáo hàng năm

 • Người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo mẫu 07/PLI trước ngày 05 tháng 01 của năm sau;
 • Thời gian chốt số liệu: từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;

Nội dung mẫu 07/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …………….

..………, ngày …. tháng …. năm …….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

(Tính từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng… năm…)

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người đại diện của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài của ………… như sau:

 1. Thông tin về nhà thầu (nếu có) gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu.
 2. Số liệu về người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức (có bảng tổng hợp số liệu kèm theo).
 3. Đánh giá, kiến nghị (nếu có).
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Các thông tin trong báo cáo Mẫu 07/PLI

Thông tin trong báo cáo theo mẫu 07/PLI này bao gồm:

 • Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức bao gồm tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người đại diện của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email);
 • Thông tin về nhà thầu (nếu có) bao gồm tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu;
 • Số liệu về người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức bao gồm quốc tịch, số lượng, mức lương, vị trí công việc, giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động.

Click Dowload tải mẫu 07/PLI

Mức xử phạt liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, khi người sử dụng lao động không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định này, nếu người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Do vậy các công ty thực hiện sai quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nếu không thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội đúng quy định của pháp luật, Sở Lao động- Thương binh và xã hội có xem như doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng những người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và tiến hành thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động đã cấp.

_____________________________________________________

Để được TƯ VẤN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM THEO MẪU 07/PLI miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ: 

Công ty Luật Siglaw Trụ sở chính: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Hotline: 0961 366 238 Email: [email protected] 

Chi nhánh Miền Nam: Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

5/5 - (1 vote)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238