Hồ sơ & thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế

Xu hướng đi du lịch và tiêu thụ sản phẩm du lịch của người tiêu dùng ngày một tăng khiến nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này càng lớn. Do đó, việc hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành là điều không thể thiếu để một doanh nghiệp dịch vụ lữ hành đi vào hoạt động.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì? Lý do cần xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành cần xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địagiấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế bao gồm:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Kinh doanh dịch vụ du lịch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong ngành này thì cần phải hoàn thiện các thủ tục để xin cấp giấy phép con.

Hồ sơ & thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế
Hồ sơ & thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Căn cứ vào quy định tại Điều 31 Luật Du lịch năm 2017, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện dưới đây để được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành. Theo đó:

Đối với dịch vụ lữ hành nội địa

Để xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề kinh doanh về dịch vụ lữ hành;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng với mức ký quỹ là 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp chuyên ngành lữ hành từ bậc trung cấp trở lên. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.​

Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế

Để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

Được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề kinh doanh về dịch vụ lữ hành.

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành tại ngân hàng với mức ký quỹ nêu tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP như sau:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng).
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 VND (Năm trăm triệu đồng).

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp chuyên ngành về lữ hành với trình độ từ cao đẳng trở lên. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Lưu ý: Chuyên ngành về lữ hành được đề cập ở trên bao gồm: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị lữ hành, điều hành tour du lịch, marketing du lịch, du lịch, du lịch lữ hành, quản lý và kinh doanh du lịch, quản trị du lịch MICE, đại lý lữ hành, hướng dẫn du lịch và các ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” phù hợp với quy định pháp luật (theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT – BVHTTDL).

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Căn cứ theo khoản 1 Điều 32 Luật Du lịch thì thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Đối với việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì khoản 1 Điều 33 Luật Du lịch cũng có quy định về thành phần hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự các bước sau đây để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, gồm:

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nộp 01 bộ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đối với Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – nơi doanh nghiệp có trụ sở. Còn đối với Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiếp đó, Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại cho doanh nghiệp và hướng dẫn cho doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 32 và khoản 2 Điều 33 Luật Du lịch, thời hạn giải quyết cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành là 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.

Phí và lệ phí khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Phí và lệ phí khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành

Khi đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định về phí thẩm định cấp GPKD lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa; thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp giấy phép thành lập VPĐD tại Việt Nam của doanh nghiệp lữ hành nước ngoài. 

Các loại phí và lệ phí cụ thể gồm:

 • Phí thẩm định có mức: 3.000.000 đồng/giấy phép.
 • Lệ phí có mức: 3.000.000 đồng/giấy phép.

Trên đây là tất cả các thông tin tổng hợp về giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đòi hỏi doanh nghiệp cần hết sức lưu ý và thực hiện đúng theo quy định pháp luật, tuy nhiên chắc chắn sẽ có những vướng mắc nhất định trong quá trình hoàn thiện thủ tục. 

Tại Công ty Luật Siglaw, đội ngũ luật sư của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, hoàn thiện hồ sơ thủ tục giấy phép con sẽ hỗ trợ quý khách hàng gỡ rối những vướng mắc trên.

Để được tư vấn miễn phí về hồ sơ & thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế một cách toàn diện, Quý khách liên hệ: Công ty Luật Siglaw

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Email: [email protected]

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238