Dịch vụ xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Cá nhân, tổ chức muốn hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần phải xin giấy phép an toàn thực phẩm.

Giấy phép an toàn thực phẩm là gì?

Giấy phép an toàn thực phẩm (ATTP) hay Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là một loại giấy phép con do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Với giấy phép này, các tổ chức, công ty có thể chứng minh được tính minh bạch, uy tín sản phẩm và đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Dịch vụ xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm
Dịch vụ xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Doanh nghiệp nào phải có giấy phép an toàn thực phẩm?

Theo Điều 11, 12 Nghị định 15 năm 2018, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP khi hoạt động, trừ những trường hợp sau đây:

 1. Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 3. Sơ chế nhỏ lẻ;
 4. Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 5. Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 6. Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 7. Nhà hàng trong khách sạn;
 8. Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 9. Kinh doanh thức ăn đường phố;
 10. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý ATTP (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về ATTP (BRC), Chứng nhận hệ thống ATTP (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
 11. Các cơ sở không thuộc diện phải có giấy phép ATTP nêu trên phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP tương ứng.

Điều kiện cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Điều kiện để được cấp Giấy phép ATTP được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật ATTP. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ.

Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn

 • Bố trí bếp ăn bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến.
 • Đảm bảo đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ việc chế biến, kinh doanh.
 • Bố trí dụng cụ thu gom, chứa đựng chất thải, rác thải.
 • Cống rãnh ở khu vực nhà bếp, cửa hàng phải thông thoát, không ứ đọng.
 • Nhà ăn phải thoáng mát, đủ ánh sáng, chế độ vệ sinh được duy trì sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại.
 • Trang bị thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và hàng ngày thu dọn chất thải, rác thải cho sạch sẽ.
 • Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm ATTP.
 • Có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 • Cơ sở đặt tại địa điểm, diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
 • Đảm bảo đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Trang bị đầy đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; đảm bảo đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
 • Thiết lập hệ thống xử lý chất thải và đảm bảo vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Cơ sở kinh doanh cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp giấy phép ATTP gồm có:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Giấy tờ thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 4. Văn bản xác nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 5. Văn bản xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép an toàn thực phẩm

Bước 1: Đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 Luật ATTP;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; nếu từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hiệu lực của giấy phép an toàn thực phẩm

Điều 37 Luật ATTP quy định thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP như sau:

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
 • Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật ATTP.

Xử phạt vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Điều 18, Nghị định số 115 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP như sau:

 1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy phép ATTP, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy phép ATTP theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy phép ATTP, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy phép ATTP và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy phép ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.
 4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
 5. Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;
 6. Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Dịch vụ tư vấn làm giấy phép an toàn thực phẩm của Công ty luật Siglaw

Đến với dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến giấy phép ATTP, khách hàng của công ty luật Siglaw sẽ được trải nghiệm loạt dịch vụ gồm:

Tư vấn giải đáp cho khách hàng những quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP.
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết và các giấy tờ pháp lý khác liên quan.
Hướng dẫn soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết để xin giấy chứng nhận vệ sinh ATTP.
Hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép chứng nhận vệ sinh ATTP tại cơ quan có thẩm quyền.
Theo dõi hồ sơ, hướng dẫn sửa đổi bổ sung hồ sơ nếu cần.
Liên hệ cán bộ xuống kiểm tra cơ sở và thông báo cho khách hàng.
Có mặt cùng khách hàng khi cán bộ kiểm tra cơ sở.
Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi có Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện về Giấy phép ATTP, Quý khách liên hệ Công ty Luật Siglaw

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238