Đội ngũ

Luật sư Lê Dung

LÊ DUNG (ELENA)

Luật sư điều hành
📩 [email protected]

Nguyễn Thị Thủy

NGUYỄN THỊ THUỶ

Chuyên gia pháp lý cấp cao
📩 [email protected]

Doãn Hồng Nhung

DOÃN HỒNG NHUNG

Cố vấn cấp cao
📩 [email protected]

Nguyễn Huy Hùng

NGUYỄN HUY HÙNG

Chuyên gia pháp luật lao động
📩 [email protected]

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]

Đào Thị Vân Anh

ĐÀO THỊ VÂN ANH

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]

Nguyễn Mạnh Chiến

NGUYỄN MẠNH CHIẾN

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]

Lee Yong Woo

LEE YONG WOO

Chuyên gia pháp lý nước ngoài
📩 [email protected]

Kim Min Su

KIM MIN SU

Chuyên gia pháp lý nước ngoài
📩 [email protected]

Nguyễn Duy Dương

NGUYỄN DUY DƯƠNG

Chuyên gia thẩm định
📩 [email protected]

Đồng Ngọc Ánh

ĐỒNG NGỌC ÁNH

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]

Nguyễn Nhật Vy

NGUYỄN NHẬT VY

Chuyên gia pháp lý
📩 [email protected]

Nguyễn Khắc Trung

Nguyễn Khắc Trung

Thạc sỹ quản trị kinh doanh
📩 [email protected]

Lê Minh Tâm

LÊ MINH TÂM

Chuyên gia tài chính - pháp luật thuế
📩 [email protected]

Phạm Ngọc Quân

PHẠM NGỌC QUÂN

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238