Đội ngũ

Luật sư Lê Dung

LÊ DUNG (ELENA)

Luật sư điều hành
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Lê Minh Tâm

LÊ MINH TÂM

Cộng sự cấp cao
📩 [email protected]

Nguyễn Thị Thủy

NGUYỄN THỊ THUỶ

Cộng sự cấp cao
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Doãn Hồng Nhung

DOÃN HỒNG NHUNG

Cố vấn cấp cao
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Lee Yong Woo

LEE YONG WOO

Luật sư cấp cao
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Phạm Ngọc Quân

PHẠM NGỌC QUÂN

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Đào Thị Vân Anh

ĐÀO THỊ VÂN ANH

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]

Nguyễn Mạnh Chiến

NGUYỄN MẠNH CHIẾN

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Đồng Ngọc Ánh

ĐỒNG NGỌC ÁNH

Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Duy Dương

NGUYỄN DUY DƯƠNG

Chuyên gia Tài chính
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Kim Min Su

KIM MIN SU

Chuyên gia pháp lý nước ngoài
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Huy Hùng

NGUYỄN HUY HÙNG

Cộng sự
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Nhật Vy

NGUYỄN NHẬT VY

Cộng sự
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Quang Hải

NGUYỄN QUANG HẢI

Cộng sự
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238