Ông Kim Min Su là chuyên gia Pháp lý doanh nghiệp Hàn Quốc tại Công ty luật Siglaw. Tốt nghiệp khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, ông Kim là người có có hiểu biết sâu rộng về hệ thống pháp luật Việt Nam. Hơn 14 năm hoạt động sinh sống tại đây, ông Kim đã đưa những hiểu biết của mình về văn hóa Hàn Quốc nói riêng và thị trường Châu Á nói chung vào việc tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Hiện nay ông Kim Min Su cũng là người trực tiếp tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn luật doanh nghiệp, ưu đãi đầu tư, xúc tiến thương mại cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong suốt thời kỳ hội nhập kinh tế nước ngoài.