Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất: Hồ sơ & Thủ tục

Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất cần bắt buộc có đối với doanh nghiệp nếu muốn hoạt động lĩnh vực hóa chất này. Vậy điều kiện cũng như hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất & kinh doanh hóa chất như thế nào? Mời bạn cùng Siglaw tìm hiểu trong bài viết này nhé:

Sản xuất kinh doanh hóa chất là gì?

Sản xuất hóa chất là các hoạt động tạo ra hóa chất bằng những phản ứng hóa học, quá trình hóa lý, vật lý hoặc quá trình sinh hóa như cô đặc, trích ly, phối trộn, pha loãng và quá trình vật lý, hóa lý khác nhưng không bao gồm hoạt động phát thải hóa chất không chủ đích.

Kinh doanh hóa chất là một trong số những ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bao gồm các hoạt động như buôn bán, xuất – nhập khẩu hóa chất để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Cá nhân, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hóa chất thì đều phải xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hay còn gọi là giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất để cơ sở có thể đi vào hoạt động. Giấy phép này được cấp bởi Cục Hoá Chất thuộc Bộ Công Thương hoặc Sở Công thương.

Điều kiện để được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất: Hồ sơ & Thủ tục

Các cơ sở kinh doanh để được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Điều kiện về cơ sở vật chất khi sản xuất, kinh doanh hóa chất

Nếu muốn sản xuất kinh doanh hóa chất thì cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định cụ thể như sau:

 • Trang bị nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;
 • Đảm bảo trang thiết bị đáp ứng tính an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống sét, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;
 • Đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động, trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;
 • Có đầy đủ phương tiện vận chuyển;
 • Bảng nội quy về ATHC;…
 • Có địa điểm kinh doanh hoặc cửa hàng, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về ATHC, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
 • Có kho chứa hoặc hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của cá nhân, tổ chức mua hoặc bán hóa chất đáp ứng các điều kiện về bảo quản ATHC và phòng, chống cháy nổ;

Cơ sở sản xuất kinh doanh hóa chất phải chứng minh các điều kiện nói trên bằng Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về PCCC và Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điều kiện riêng với từng đối tượng sản xuất, kinh doanh hóa chất

Điều kiện sản xuất hóa chất Điều kiện kinh doanh hóa chất
Đối tượng sản xuất hóa chất phải là tổ chức hay cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

Người đứng đầu bộ phận kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải đạt bằng cấp đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

Người lao động trong ngành sản xuất hóa chất phải được huấn luyện về an toàn hóa chất (ATHC). Những cá nhân này gồm:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở kinh doanh, sản xuất và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc;
 • Người phụ trách bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật;
 • Quản đốc phân xưởng hoặc cấp bậc tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu cơ sở, đơn vị, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATHC;
 • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATHC của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về ATHC tại nơi làm việc;
 • Người lao động có liên quan trực tiếp đến hóa chất;
Đối tượng là công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh có ngành nghề kinh doanh hóa chất, được thành lập theo quy định của pháp luật;

Người phụ trách về ATHC của cơ sở kinh doanh hóa chất phải đạt trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;

Người lao động phải được huấn luyện ATHC, bao gồm: Giám đốc đơn vị, cơ sở kinh doanh, sản xuất và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; Người phụ trách bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc cấp bậc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu cơ sở, được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATHC; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATHC của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về ATHC tại nơi làm việc; người lao động làm việc liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất gồm những gì

Hồ sơ xin giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất gồm những gì

Để xin giấy phép con cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất (ngành nghề có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
 • Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
 • Bộ hồ sơ về PCCC: Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC;
 • Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với từng cơ sở sản xuất hóa chất.
 • Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh hóa chất;
 • Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa. Nội dung bản vẽ mô tả đầy đủ các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa hóa chất;
 • Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về ATHC;
 • Bản sao hồ sơ huấn luyện ATHC;
 • Phiếu ATHC của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.
 • Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh).

Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất và gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công thương nơi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Lưu ý, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất.

Bước 3: Nhận giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất phải có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính.

Mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp là 1,2 triệu đồng.

Điều chỉnh giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

 • Đối với các cơ sở đang kinh doanh hóa chất do yêu cầu chuyển đổi tên doanh nghiệp mà không có sự thay đổi điều kiện sản xuất, kinh doanh thì phải gửi cho Sở Công Thương bản sao hợp lệ Quyết định được phép đổi tên doanh nghiệp và văn bản xin đổi lại giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất.
 • Trường hợp có thay đổi địa điểm cơ sở kinh doanh hóa chất; loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất kinh doanh của giấy chứng nhận đã được cấp, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất.
 • Nội dung sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo các điều kiện như đối với thủ tục cấp mới quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ.

Hồ sơ điều chỉnh

Hồ sơ điều chỉnh giấy phép sản xuất kinh doanh hoá chất bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất.
 2. Bản chính giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất đã được cấp.
 3. Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất

 • Sở Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
 • Bộ Công Thương cấp giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp.

Dịch vụ xin cấp giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất của công ty luật Siglaw

Trên đây là các thông tin về điều kiện, hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất do Công ty Luật Siglaw tổng hợp. Ngoài những thông tin trên, đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ về dịch vụ giấy phép con cho Quý hàng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất một cách tận tâm với nội dung bao gồm:

 • Tư vấn, giải thích các vấn đề pháp lý liên quan trực tiếp đến giấy phép sản xuất, kinh doanh hoá chất và các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.
 • Tư vấn quý khách hàng chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cần thiết cho thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất.
 • Hướng dẫn quý khách hàng tra cứu ngành nghề sản xuất, kinh doanh hoá chất.
 • Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất và nộp lên cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Để được TƯ VẤN miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

5/5 - (4 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238