Giấy phép bán lẻ thuốc lá: Điều kiện & hồ sơ thủ tục

Ngành hàng thuốc lá đặc biệt chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhà nước. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định nếu muốn kinh doanh mặt hàng này và xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá để cơ sở đi vào hoạt động.

Hiểu đúng các thuật ngữ về bán lẻ thuốc lá

Trước khi đi sâu vào quy trình thủ tục cấp giấy phép giấy bán lẻ thuốc lá, doanh nghiệp cần biết một số thuật ngữ sau đây:

“Sản phẩm thuốc lá” là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi dùng để hút tẩu và các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi.

“Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá” là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thuốc lá hoặc chi nhánh, công ty trực thuộc doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.

“Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

“Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

“Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

“Giấy phép bán lẻ thuốc lá” là giấy phép con mà cơ quan nhà nước cấp cho cơ sở bán lẻ thuốc lá cho phép cơ sở được phép bán lẻ thuốc lá.

Giấy phép bán lẻ thuốc lá: Điều kiện & hồ sơ thủ tục
Giấy phép bán lẻ thuốc lá: Điều kiện & hồ sơ thủ tục

Vì sao cần giấy phép bán lẻ thuốc lá?

Theo quy định của pháp luật “Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định”. Theo đó bán lẻ thuốc lá là hoạt động mua bán sản phẩm thuốc lá và pháp luật có quy định về việc cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá. Nên phải xin giấy phép bán lẻ thuốc lá khi cơ sở tiến hành hoạt động bán lẻ thuốc lá

Hơn nữa nếu không có giấy phép bán lẻ thuốc là còn bị xử phạt hành chính như sau “ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong hành vi vi phạm sau đây: Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định” Việc bán lẻ thuốc lá là việc kinh doanh có điều kiện nên nếu không có giấy phép kinh doanh cụ thể là không có giấy phép bán lẻ thuốc lá sẽ bị xử phạt như trên.

Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thuốc lá

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh phải có tối thiểu từ 02 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trở lên);
 • Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá;
 • Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 100 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
 • Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 02 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
 • Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 02 tỷ Việt Nam đồng trở lên);
 • Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện để được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện dưới đây để được cấp giấy phép:

 • Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
 • Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên;
 • Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 • Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá

01 Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá đầy đủ gồm các loại giấy tờ sau:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
 3. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;
 4. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:
 • Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;
 • Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);
 • Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá được quy định cụ thể trong nghị định 67/2013/NĐ-CP như sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá
Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Lập và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Thương nhân lập 02 bộ hồ sơ trong đó:

 • 01 bộ nộp đến Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
 • 01 bộ thương nhân lưu.

Xử lý & Bổ sung hồ sơ (nếu có)

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Nhận giấy phép bán lẻ thuốc lá.

15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ thì Phòng Công Thương sẽ cấp giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá cho thương nhân.

Trên đây là trình tự, thủ tục cụ thể khi thực hiện xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá mà các chủ thể kinh doanh cần nắm được. Việc cá nhân, tổ chức kinh doanh được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá có nghĩa là đã được pháp luật công nhận việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá này.

Lập và lưu giữ giấy phép bán lẻ thuốc lá

Việc lập và lưu giữ giấy phép bán lẻ thuốc lá đảm bảo cho công tác quản lý, theo dõi hoạt động bán lẻ thuốc lá.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 28 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, việc lập và lưu giữ Giấy phép bán lẻ thuốc lá được thực hiện như sau:

Giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá được làm thành nhiều bản, cụ thể:

 • 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép – tức Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương).
 • 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép.
 • 01 bản gửi Sở Công Thương.
 • 01 bản gửi Chi cục Quản lý thị trường.
 • Gửi mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác có tên trong giấy phép (bán sản phẩm cho thương nhân) 01 bản.

Chế độ báo cáo đối với thương nhân bán lẻ thuốc lá

Để đảm bảo công tác quản lý hoạt động bán lẻ thuốc lá, các thương nhân bán lẻ thuốc lá cần thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chế độ báo cáo trong hoạt động của thương nhân bán lẻ thuốc lá là những yêu cầu cụ thể về việc thực hiện báo cáo do cơ quan, người có thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước ban hành và bắt buộc các thương nhân bán lẻ thuốc lá phải thực hiện.

Thời gian báo cáo

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Nghị định 67/2013/NĐ-CP và Khoản 10 Điều 13 Thông tư 57/2018/TT-BCT, định kỳ 06 (sáu) tháng thương  nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá báo cáo tình hình kinh doanh về Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) đã cấp giấy phép và về cơ quan Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

Nội dung báo cáo

Theo quy định tại Thông tư 57/2018/TT-BCT, nội dung báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá bao gồm các nội dung sau đây:

 • Thứ nhất, báo cáo về tình hình bán lẻ thuốc lá, cụ thể: báo cáo về số lượng (1000 bao) và trị giá (1000 VNĐ) số sản phẩm thuốc lá tồn kho trong kỳ; mua vào trong kỳ; bán ra trong kỳ mua của các thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
 • Thứ hai, kiến nghị, đề xuất.

Mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo theo quy định Phụ lục 71 Thông tư 57/2018/TT-BCT.

Quyền, nghĩa vụ của thương nhân được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Thương nhân cần phải tuân thủ những quy định nhất định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình sau khi được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Quyền của thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Về quyền, thương nhân bán lẻ thuốc lá được được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép.

Nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Bên cạnh những quyền mà thương nhân bán lẻ thuốc lá được thực hiện, thì họ cũng phải có nghĩa vụ nhất định, bao gồm:

 • Mua sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.
 • Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường theo Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp.
 • Phải niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.
 • Mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại giấy phép bán lẻ thuốc lá. Thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá cho thương nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại Siglaw

 • Công ty luật Siglaw tư vấn chi tiết các điều kiện để được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá.
 • Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng để lên một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp hồ sơ tại phòng công thương hoặc phòng kinh tế để xin cấp phép bán lẻ thuốc lá.
 • Siglaw liên tục theo dõi cập nhật báo cho khách hàng trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ.
 • Nhận giấy phép bán lẻ thuốc lá sau đó đưa trực tiếp cho khách hàng và tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
 • Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
5/5 - (1 vote)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238