Chính sách Website

Vui lòng đọc và hiểu các điều kiện sau đây của chúng tôi trước khi sử dụng trang web https://siglaw.com.vn/. Khi truy cập vào trang web này của Công ty luật Siglaw và bất kỳ trang thành phần nào trong đó, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện bên dưới.

Bản quyền thông tin

Nghiên cấm sao chép tất cả các nội dung từ trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản. Tất cả bản quyền của trang web này thuộc về Công ty Luật TNHH Siglaw và những người đóng góp. Nếu bạn muốn sử dụng những bài viết của chúng tôi, vui lòng liên hệ trước, chúng tôi sẽ phản hồi lại bằng văn bản.

Đường dẫn

Vui lòng tuân thủ những điều khoản dưới đây nếu bạn muốn dẫn chiếu website của Siglaw tại một trang web khác.

  • Không được liên kết website của chúng tôi đối với những nội dung sau: (a) Nội dung bất hợp pháp, vô đạo đức, không phù hợp cới tiêu chuẩn chung; (b) Nội dung liên quan đến phản động, bạo lực; (c) Nội dung có thể là nguyên nhân dẫn đến xâm phạm quyền riêng tư, làm mất uy tín của một cá nhân; (d) Nội dung liên quan đến ảnh khoả thân, tình dục; (e) Nội dung liên quan đến hoạt động tôn giáo, chính trị.
  • Chúng tôi có thể từ chối liên kết từ các trang web không tương thích với quan điểm và niềm tin tại Siglaw, hoặc vì lý do liên quan đến kinh doanh.
  • Siglaw không chịu trách nhiệm cho những khiếu nại về thiệt hại hoặc từ bên thứ ba đối với website của bạn một khi liên kết với website của chúng tôi.
  • Siglaw có quyền yêu cầu huỷ bỏ liên kết đối với những website vi phạm những điều khoản trên.
  • Các điều khoản này có thể thay đổi mà không cần thông báo và ngay cả sau khi bạn được phép liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn vẫn phải tuân thủ các điều khoản mới nhất.
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238