Thủ tục 6 bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là việc tạo dựng một doanh nghiệp mới mà còn là cam kết và tầm nhìn của các nhà đầu tư quốc tế khi đầu tư kinh doanh vào một thị trường đầy tiềm năng. Với những ưu đãi về thuế, nguồn nhân lực và vị trí địa lý, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và tận dụng tiềm năng phát triển.

Tuy nhiên, quá trình thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy trình pháp lý và thủ tục hành chính. Trong bài viết này, Siglaw sẽ đi sâu vào quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về môi trường pháp lý của Việt Nam, từ đó tối ưu hóa chiến lược để thành lập và phát triển doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại mảnh đất đầy hứa hẹn của Đông Nam Á này.

Cơ sở pháp lý để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Lĩnh vực Mã CPC
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Sản xuất
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế ⭕️862, 863
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ kiến trúc ⭕️8671
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ ⭕️8672, 8673
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị ⭕️8674
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan, kinh doanh, sản xuất phần mềm ⭕️841-845, 849
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tự nhiên ⭕️851
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ nghiên cứu thị trường ⭕️864
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ tư vấn quản lý ⭕️865
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý ⭕️866
✅Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về Dịch vụ liên quan đến sản xuất ⭕️884, 885
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ liên quan đến tư vấn khoa học kỹ thuật ⭕️86751, 86752, 86753
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện và thiết bị vận tải khác) ⭕️633
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Các dịch vụ chuyển phát ⭕️7512
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan ⭕️511-518
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ xuất nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ hàng hóa ⭕️621, 622, 631, 632
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ nhượng quyền thương mại ⭕️8929
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ giáo dục ⭕️923, 924, 929
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Xử lý nước thải, rác thải ⭕️9401, 9402
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ bệnh viện, nha khoa, khám bệnh ⭕️9311, 9312
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn, Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống ⭕️64110, 642, 643
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ kho bãi, đại lý vận tải hàng hóa ⭕️742, 748
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính
✅Thành lập công ty 100% vốn FDI về Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay ⭕️8868

Quy trình thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Đối với một số dự án đầu tư, trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định chi tiết trong Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Sua khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, trong thời hạn 5 -15 ngày, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm các giấy tờ và tài liệu sau: 

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao chứng thực CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư: 

 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nếu công ty đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nếu công ty đặt trụ sở ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các tài liệu sau: 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
 • Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH, danh sách là cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên/cổ đông là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách pháp lý đối với thành viên/cổ đông là tổ chức; văn bản ủy quyền, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên/cổ đông là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý: các giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong vòng 03 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh và các thông tin sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bước 5: Làm con dấu pháp nhân

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện các công việc sau:

 • Đăng ký chữ ký số: Chữ ký số là một ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp có thể ký các văn bản, tài liệu điện tử giống như ký và đóng dấu các văn bản thông thường. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều dùng chữ ký số. Hiện nay có các chữ ký số phổ biến như ACC, Viettel, BKAV, VNPT, …
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài cần có ít nhất 01 tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp để nộp thuế, thực hiện các giao dịch, nhận thanh toán, …
 • Đăng ký kê khai thuế qua mạng: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tiến hành đăng nhập hệ thống thuế điện tử (Etax) với tài khoản cấp bởi cơ quan thuế để tiến hành đăng ký các tờ khai cần thiết.
 • Đăng ký các loại giấy phép con liên quan.

Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài của Công ty luật Siglaw

Công ty luật Siglaw hiện đã và đang là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài uy tín nhất tại Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI trọn gói của Siglaw quý khách hàng sẽ nhận được:

 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn lựa chọn 1 số loại hình doanh nghiệp tốt nhất cho khách hàng.
 • Tư vấn lợi thế, ưu đãi pháp lý, thuế phù hợp từng công ty, doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tài chính liên quan.
 • Hướng dẫn mở tài khoản vốn và quy trình chuyển vốn nước ngoài để đầu tư đúng pháp luật.
 • Hướng dẫn thủ tục thuế ban đầu và chế độ báo cáo thuế theo quy định pháp luật.
 • Tư vấn điều kiện và giấy phép con cần thiết để doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.

Trên đây là những thủ tục cơ bản nhất mà nhà đầu tư có thể tham khảo khi có dự định thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nếu nhà đầu tư có vướng mắc hoặc cần một đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ thủ tục, Siglaw hoàn toàn tự tin là đơn vị có thể cung cấp dịch vụ tư vấn một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí, thời gian nhất cho nhà đầu tư.

Để được tư vấn một cách toàn diện, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Siglaw:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

🆕Dịch vụ thành lập công ty 💯Siglaw cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói toàn quốc
🆕Đăng ký giấy phép kinh doanh 🆗Thủ tục để cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh
🆕Dịch vụ làm giấy phép lao động 📣Giúp quý khách hàng rút ngắn thời gian nhận giấy phép lao động, tư vấn hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
🆕Dịch vụ xin giấy phép con 💯Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn xin giấy phép con các loại.
🆕Dịch vụ làm thẻ tạm trú 🆗Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt
🆕Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên 📣Đội ngũ luật sư tư vấn trình độ chuyên môn cao đảm bảo đúng pháp luật
🆕Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài 💯Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đầu tư ra nước ngoài nhanh chóng.
5/5 - (24 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238