Với hơn 10 năm kinh nghiệm và trực tiếp phụ trách cho hơn 300 doanh nghiệp về pháp luật thuế, thẩm định giá, kiểm toán. Trong đó, ông Đồng Ngọc Ánh là chuyên gia tư vấn chuyên sâu nhiều năm cho các doanh nghiệp như: Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Cửu Long, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.