Ông Phạm Ngọc Quân hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán, kiểm toán nội bộ và tư vấn tại Calico. Ông đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc tại Deloitte Việt Nam ở vị trí Kiểm toán viên và 4 năm kinh nghiệm làm việc ở RSM Việt Nam – một trong TOP 10 các công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam ở vị trí Chủ nhiệm Kiểm toán.

Với hơn 13 năm làm việc với các tập đoàn đa quốc gia và các công ty vốn Nhà nước lớn, ông Quân đã gặt hái những kinh nghiệm quý báu trong ngành sản xuất, dịch vụ, công nghệ, thông tin và truyền thông.