Ông Nguyễn Mạnh Chiến là thành viên sáng lập của Hãng kiểm toán Calico từ năm 2016, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và thẩm định giá, ông Chiến đã trực tiếp thực hiện hơn 500 cuộc kiểm toán tại nhiều loại hình doanh nghiệp với ngành nghề đa dạng. Trong đó, ông Chiến là chuyên gia tư vấn chuyên sâu nhiều năm cho các tập đoàn Thép và Quỹ tín dụng.