Bà Đào Thị Vân Anh là kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn luật thuế, CPA, với hơn 14 năm kinh nghiệm tư vấn về pháp luật thuế và tài chính doanh nghiệp cho các công ty và tập đoàn lớn. Bà là cố vấn pháp luật cao cấp trong các lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, đầu tư FDI tại Việt Nam, ngân hàng, đầu tư công…

Hiện nay bà là cố vấn pháp luật thuế cao cấp của công ty luật Siglaw, hiện đang tư vấn và quản lý hơn 200 khách hàng khối doanh nghiệp trong nước. Các khách hàng lớn bà trực tiếp tư vấn như TLG, Gamuda, A&C…