Với gần 20 năm kinh nghiệm hành nghề thực tiễn tư vấn cho khối các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên lĩnh vực tài chính, Ông Nguyễn Duy Dương đã trực tiếp đảm nhiệm hàng trăm cuộc tư vấn tài chính và thẩm định chuyên sâu cho khối các doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp cổ phần và các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ông Dương là nhà tư vấn tài chính, tư vấn thẩm định giá và tư vấn đầu tư, đặc biệt cho khối các công ty đầu tư có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Dương đã tham gia vào đội ngũ ban lãnh đạo của công ty ngay từ khi thành lập. Ông là một cố vấn chuyên nghiệp trong việc nghiên cứu, hệ thống các quy định pháp luật, văn bản quy phạm, các thông tư, nghị định trong lĩnh vực Pháp lý – Tài chính; Ông cũng là người góp phần đưa những ý kiến quan trọng trong các đề tài nghiên cứu, các bản thảo xuất bản sách pháp lý đầu tư của công ty.

Ông Nguyễn Duy Dương là chuyên gia thẩm định giá, chuyên gia tư vấn tài chính cao cấp thuộc công ty luật SIGLAW, công ty là đối tác của kênh truyền hình đầu tư hàn quốc: Earnt – là công ty có đội ngũ luật sư tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, có đội ngũ luật sư người nước ngoài. SIGLAW làm tư vấn trực tiếp cho nhiều công ty đầu tư từ các nước phát triển lớn như Mỹ và Hàn vào Việt Nam: Lotte, HS, Ceo Suite, Point Avenue,… với tổng số vốn đầu tư FDI vào Việt Nam hơn 800 triệu USD.