Ông Nguyễn Huy Hùng là chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội,… đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ông đã trực tiếp tư vấn các hồ sơ giấy phép lao động, thẻ tạm trú ở nhiều tình huống khác nhau cho hàng trăm lao động nước ngoài khi đến làm việc tại Việt Nam.

Trong suốt thời kỳ dịch bệnh Covid-19, chính sách pháp luật về quản lý lao động nước ngoài có nhiều thay đổi liên tục, ông Nguyễn Huy Hùng đã trực tiếp tư vấn, tháo gỡ những trường hợp khó, đồng thời đưa ra những lợi thế của từng hoàn cảnh cụ thể và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Trước khi làm việc tại Siglaw, ông Nguyễn Huy Hùng đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác ở vị trí Chuyên gia pháp chế cho các công ty, sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam. Hiện nay, ông là chuyên gia pháp lý phụ trách toàn bộ mảng pháp luật lao động, bảo hiểm, quản lý lao động nước ngoài tại công ty luật Siglaw.