Với hơn 13 năm kinh nghiệm hành nghề thực tiễn tư vấn cho các khối doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực pháp lý và tài chính, Ông Lê Minh Tâm đã trực tiếp đảm nhiệm hơn 600 cuộc tư vấn tài chính và pháp lý chuyên sâu trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, năng lượng, y tế, sản xuất công nghiệp nặng, xây dựng và khoáng sản. Ông Lê Minh Tâm cũng là kiểm toán viên, thẩm định và nhà nghiên cứu chính sách. Cùng với đội ngũ của mình, ông Tâm đã tư vấn cho gần 20 doanh nghiệp niêm yết thành công trên sàn chứng khoán HNX và HOSE trong những năm từ 2015 đến 2020.

Tốt nghiệp thạc sĩ luật kinh tế, là kiểm toán viên thuộc Bộ Tài chính, ông Tâm đã có nhiều năm công tác tại các công ty kiểm toán lớn như Deloitte…, ngân hàng lớn như MB…, ông cũng tham gia nghiên cứu chính sách luật tại Viện Chiến lược, Bộ khoa học công nghệ Việt Nam. Ông là nhà kinh tế, pháp luật và là chuyên gia cấp cao về thuế. Ông cũng tham gia giảng dạy tại các trường như Đại học tài chính, các khoá đào tạo kiến thức pháp luật và tài chính cho CEO…

Ngoài ra, Thạc sĩ luật Lê Minh Tâm có thâm niên tư vấn chuyên sâu cho nhiều doanh nghiệp thuộc các tập đoàn tư nhân lớn trong ngành năng lượng, y tế, sản xuất công nghiệp nặng, xây dựng và khoáng sản. Ông là chuyên gia đàm phán hợp đồng, phân tích rủi ro thuế và lợi thế doanh nghiệp cho rất nhiều tập đoàn lớn Việt Nam.