Luật sư tranh tụng vụ án kinh tế & 1 Số điều cần biết

Vụ án kinh tế là gì?

Đúng như tên gọi của mình thì có thể hiểu vụ án kinh tế là các tranh chấp kinh tế do một hoặc các bên tranh chấp đưa ra Tòa án. Trong đó, vụ án kinh tế gồm: tranh chấp hợp đồng kinh doanh/kinh tế; tranh chấp giữa công ty với thành viên của công ty; tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; tranh chấp về hoạt động mua bán cổ phiếu, trái phiếu và các tranh chấp pháp lý khác mà luật pháp có quy định.

Điều cơ bản về tranh chấp liên quan tới vụ án kinh tế?

Thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế tại Tòa án

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn khởi kiện; Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản, tài liệu giao dịch có giá trị tương đương hợp đồng kinh tế; Phụ lục hợp đồng (nếu có); Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có, như: cầm cố, thế chấp, tài sản); Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng (ví dụ: biên bản nghiệm thu, chứng từ thanh toán, các biên bản làm việc về công nợ tồn đọng; biên bản thanh lý hợp đồng); Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác (ví dụ: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp,..); Tài liệu về các giao dịch khác (nếu thấy cần thiết); Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên nếu là tiếng nước ngoài đều phải được dịch sang tiếng Việt Nam do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật, kèm theo bản gốc.

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nơi cá nhân cư trú hoặc tổ chức có trụ sở làm việc.

Bước 3: Chánh án phân công thẩm phán xem xét Đơn khởi kiện trong vòng 03 ngày từ ngày nhận đơn. Sau đó, trong vòng 05 ngày từ ngày nhận sự phân công, thẩm phán ra một trong các quyết định: 

 • Yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện nếu cần sửa (sửa trong vòng 01 tháng), khi sửa xong thì sẽ thụ lý vụ án; 
 • Trả lại đơn khởi kiện. Bên nộp đơn khởi kiện có thể khiếu nại trong vòng 10 ngày từ ngày nhận lại đơn. 
 • Chuyển đơn khởi kiện cho tòa án khác có thẩm quyền nếu không thuộc thẩm quyền của Tòa nhận đơn khởi kiện 
 • Thụ lý vụ án nếu vụ án đủ điều kiện thụ lý. Ra thông báo thụ lý vụ án trong vòng 03 ngày từ ngày quyết định thụ lý vụ án và phân công thẩm phán giải quyết.   

Bước 4: Vụ án sẽ được chuẩn bị xét xử sơ thẩm (thời gian chuẩn bị là tối đa 02 tháng với tranh chấp kinh doanh thương mại; tối đa 04 tháng với tranh chấp dân sự có yếu tố kinh tế). Lúc này, nếu vụ án được hòa giải thành thì sẽ có quyết định công nhận thỏa thuận hòa giải; nếu hòa giải không thành thì sẽ có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, trong vòng 01 tháng (hoặc 02 tháng nếu có lý do chính đáng) kể từ khi có quyết định xét xử sở thẩm thì phiên tòa sơ thẩm được lập ra.  

Bước 5: Xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế.

Bước 6: Xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế: Nếu một trong các bên không đồng ý với quyết định xét xử sơ thẩm thì, trong thời hạn quyết định xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực (15 ngày từ ngày tuyên án, hoặc 10 ngày từ ngày nhận được bản án đối với các bên vắng mặt tại phiên tòa), có thể kháng nghị để xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế. Thời hạn xét xử phúc thẩm là: nộp đơn và nhận thông báo đóng phí trong vòng 10 ngày; đóng phí trong vòng 10 ngày nữa; thời hạn từ khi có quyết định thụ lý đến khi mở phiên tòa phúc thẩm là 04 tháng.   

Bước 7: Xét xử giám đốc thẩm vụ án kinh tế: Nếu sau khi có quyết định xét xử phúc thẩm mà một trong các bên vẫn không thỏa mãn, thì vụ án kinh tế có thể bị kháng nghị bởi cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 03 năm từ ngày bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa có hiệu lực pháp lý.

Luật sư tranh tụng vụ án kinh tế & 1 Số điều cần biết
Luật sư tranh tụng vụ án kinh tế & 1 Số điều cần biết

Thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế bằng Trọng tài

Thông thường, thủ tục trọng tài sẽ tuân theo Quy tắc tố tụng của từng trung tâm trọng tài, nhưng nhìn chung thủ tục giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế bằng Trọng tài có thể khái quát như sau.

Bước 1: Trừ khi luật chuyên ngành quy định khác, thì trong vòng 02 năm từ khi quyền và lợi ích bị xâm phạm, nguyên đơn có thể chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện tại Trọng tài là:

 • Đối với trọng tài của Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải nộp đơn khởi kiện gửi tới Trung tâm trọng tài
 • Đối với trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn

Bước 2: Thành lập hội đồng trọng tài: Nguyên đơn hoặc bị đơn chọn trọng tài viên hoặc trung tâm trọng tài chỉ định trọng tài viên. 

Bước 3: Hội đồng trọng tài nghiên cứu hồ sơ do nguyên đơn và bị đơn cung cấp

Bước 4: Lập phiên họp giải quyết tranh chấp. Địa điểm giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế bằng Trọng tài do hai bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế bằng Trọng tài là tiếng Việt (nếu không có yếu tố nước ngoài); hoặc do các bên thỏa thuận (nếu có yếu tố nước ngoài) và nếu không thỏa thuận thì trọng tài cũng sẽ quyết định.

Bước 5: Ban hành phán quyết trọng tài. Phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng và không thể bị kháng cáo, các bên chỉ có thể yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.   

Thời gian giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế tại Trọng tài tùy từng trung tâm trọng tài.

Nhiệm vụ của luật sư tranh tụng vụ án kinh tế

Luật sư tranh tụng vụ án kinh tế sẽ trở thành đại diện hợp pháp cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng tại tòa án hoặc quan trọng hơn là để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả. Luật sư có lượng kiến ​​thức pháp lý về kinh tế, thương mại sâu rộng cũng như kinh nghiệm dày dặn để giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp mà khách hàng gặp phải.

Nhiệm vụ của luật sư tranh tụng vụ án kinh tế bao gồm:

 • Đại diện cho khách hàng trước tòa để bảo vệ quyền lợi của họ.
 • Tham gia gặp gỡ, trao đổi với đại diện của bên còn lại để giải quyết tranh chấp.
 • Chuẩn bị tài liệu, bằng chứng cho việc tranh tụng.
 • Đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng tại tòa án.

Luật sư tranh tụng vụ án kinh tế làm những gì?

 • Giải quyết tranh chấp liên quan tới kinh tế: tranh chấp dân sự, tranh chấp hợp đồng,..
 • Tư vấn pháp lý liên quan tới vụ án kinh tế

Khi nào cần thuê luật sư tranh tụng vụ án kinh tế?

Nguyên đơn, người gửi đơn khởi kiện hoặc bị đơn có thể cân nhắc thuê luật sư tranh tụng nếu:

 • Đang cần đại diện cho mình trong các vụ kiện trước tòa án hoặc giải quyết tranh chấp pháp lý,
 • Đang gặp khó khăn khi tìm hiểu về pháp lý liên quan tới lĩnh vực kinh tế và không biết, không đủ kiến thức để giải quyết 
 • Muốn tránh rủi ro không cần thiết khi giải quyết tranh chấp pháp lý. 

Lợi ích của việc thuê luật sư tranh tụng vụ án kinh tế?

Nếu khách hàng, người cần tư vấn pháp lý vẫn đang phân vân trong việc thuê luật sư tranh tụng vụ án kinh tế thì có thể cân nhắc một số lợi ích mà luật sư tranh tụng vụ án kinh tế đem lại:

 • Sự yên tâm: Việc có một nhà làm luật chuyên nghiệp kề vai sát cánh sẽ giúp khách bạn thấy yên tâm hơn. 
 • Kiến thức pháp lý sâu rộng: Luật sư tranh tụng vụ án kinh tế có kiến thức pháp lý sâu rộng và kinh nghiệm thực chiến trong các vấn đề pháp lý phức tạp sẽ trở thành người có khả năng giúp giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan tới kinh tế mà bạn gặp phải.
 • Tối ưu hóa: trong các vụ kiện kinh tế, luật sư sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất có thể, tìm những điểm lợi cho bạn để không bị lợi dụng trong quá trình giải quyết vấn đề pháp lý.

Cách lựa chọn và thuê luật sư tranh tụng vụ án kinh tế giỏi?

Dù luật sư tranh tụng vụ án kinh tế có nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành luật sư giỏi, hỗ trợ tốt nhất trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của bạn. Vậy để tìm ra một luật sư tranh tụng vụ án kinh tế giỏi, bạn cần xem xét những yếu tố sau

 • Kinh nghiệm: bạn nên chọn những luật sư đã có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các vụ án kinh tế, đặc biệt là vụ án kinh tế tương tự như vụ việc của bạn. Những luật sư này nên có kinh nghiệm khoảng từ 10 năm trở lên vì đây là thời điểm mà các luật sư đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực tế từ nhiều vụ việc khác nhau nên họ sẽ tìm ra được cách giải quyết không chỉ tốt nhất có thể mà còn nhanh và hiệu quả. 
 • Chân thành và chuyên nghiệp: chọn thuê một luật sư tranh tụng án kinh tế chuyên nghiệp và quan tâm tới khách hàng là một điều may mắn. Bởi bạn sẽ không muốn gặp phải những luật sư lừa đảo, hoặc chỉ làm việc vì tiền mà không quan tâm tới lợi ích của khách hàng. 
 • Phong cách làm việc: điều tốt nhất và may mắn nhất mà bạn có thể nhận được đó là việc gặp được một luật sư có cùng phong cách làm việc với mình, điều đó có thể giúp bạn và luật sư làm việc với nhau dễ dàng và hiểu ý hơn. Tuy vậy, thì một luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm cũng khá đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn.
 • Tìm kiếm và so sánh: đây là cách hữu hiệu nhất để bạn có cái nhìn khách quan về những luật sư tranh tụng vụ án kinh tế, từ đó lựa chọn người luật sư phù hợp với bản thân nhất có thể. 

Lưu ý khi thuê luật sư tranh tụng vụ án kinh tế ?

 • Chi phí: luật sư làm việc trên tri thức, mà công việc cũng sẽ rất nặng nề và nhiều áp lực vì luật sư sẽ phải nghiên cứu hệ thống pháp luật đồ sộ, phức tạp, đôi khi bị chồng chéo, và còn phải nghiên cứu thêm cả diễn biến vụ án kinh tế, từ đó mới đưa ra được nội dung bảo vệ bạn tốt nhất. Vì vậy, thường chi phí của luật sư cũng khá cao. Tuy vậy, đôi khi việc thuê luật sư sẽ là con đường ngắn nhất để giúp bạn được đảm bảo quyền lợi bởi kinh nghiệm trong nghề của họ nên việc bỏ chi phí đầu ra không thấp nhưng kết quả nhận lại xứng đáng và được giải quyết nhanh, gọn gàng sẽ là điều mà ai cũng muốn.
 • Thời gian: các vụ án tranh chấp đều phải trải qua thời gian theo quy định của pháp luật, đôi khi phải kéo dài vi Tòa án và cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết rất nhiều vụ việc trong một ngày, công việc là vô vàn. Ngoài ra, đôi khi bạn sẽ cần dành một chút thời gian tham gia cuộc họp và phiên tòa theo quy định của pháp luật nếu không có thể vụ án sẽ bị đình chỉ, bị kéo dài, điều mà bạn không mong muốn. Tuy vậy, bạn có thể cân nhắc ủy quyền lại cho luật sư của bạn tham gia nếu đó là những buổi họp được phép ủy quyền. 
 • Tình huống khẩn cấp: nếu bạn đang lâm vào tình huống khẩn cấp cần giải quyết vụ án kinh tế, thì luật sư cũng là người có thể giúp bạn từ những kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường pháp lý của họ. 

Những biện pháp thay thế cho luật sư tranh tụng vụ án kinh tế?

Ngoài luật sư tranh tụng vụ án kinh tế thì bạn cũng có thể chọn người giúp giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế tùy trường hợp và nhu cầu của mình:

 • Trung tâm trợ giúp pháp lý: đây là nơi có thể cung cấp thông tin tư vấn miễn phí cho bạn về tất cả các vấn đề liên quan tới vụ án kinh tế
 • Trung tâm trọng tài: ngoài luật sư thì trọng tài cũng là một bên có thể giúp bạn giải quyết vụ án kinh tế của mình, đảm bảo quyền và lợi ích cho hai bên.
 • Luật sư trực tuyến: đây là nguồn luật sư không chỉ uy tín mà hầu hết các trường hợp sẽ không thu phí tư vấn của bạn. Tuy nhiên bạn cũng cần cảnh giác trước những trường hợp luật sư “dởm”, lừa đảo,… 

Con đường trở thành luật sư tranh tụng vụ án kinh tế giàu kinh nghiệm?

 • Bước 1: Dành 04 năm học tập tại trường đào tạo về luật và được cấp bằng cử nhân luật.
 • Bước 2: Tham gia khóa đào tạo luật sư tại Học viện tư pháp trong khoảng 01 năm. Sau đó thực tập trong vòng 01 năm. Kết thúc thực tập sẽ phải thi lấy Thẻ luật sư để được hành nghề luật sư, giai đoạn này rất khó khăn vì khả năng thi đỗ Thẻ luật sư không cao.
 • Bước 3: Hành nghề luật sư tại công ty luật trong khoảng 03-10 năm để tích lũy kinh nghiệm tranh tụng vụ án kinh tế. Không chỉ vậy, cần phải tự học tập thêm những kiến thức về tranh tụng.
 • Bước 4: Tiếp tục hành nghề tới khi nghỉ hưu để tăng thêm uy tín cho bản thân. 

Vậy con đường để trở thành luật sư tranh tụng vụ án kinh tế giàu kinh nghiệm là khá gian nan, không giống với những chuyên ngành như kinh tế, marketing,..chỉ dừng lại ở 04 năm là có thể hành nghề, luật sư phải mất thêm khoảng 03 năm để có thể được hành nghề luật sư, sau đó vẫn phải tiếp tục gây dựng kinh nghiệm và uy tín cho bản thân. 

Vì vậy, nghề luật sư, đặc biệt là luật sư tranh tụng là nghề khó, nên rất mong rằng những khách hàng khi tìm tới luật sư hãy thông cảm và thấu hiểu hết sức có thể cho luật sư.

Chi phí cho việc giải quyết tranh chấp và thuê luật sư giải quyết tranh chấp vụ án kinh tế

Lệ phí, chi phí khi giải quyết tại Tòa án

 1. a) Án phí kinh tế bao gồm án phí kinh tế sơ thẩm và án phí kinh tế phúc thẩm.
 2. b) Mức án phí kinh tế sơ thẩm đối với các vụ án kinh tế không có giá ngạch là 2.000.000 đồng.
 3. c) Mức án phí kinh tế sơ thẩm đối với các vụ án kinh tế có giá ngạch được quy định như sau:
Giá trị tranh chấp kinh tế Mức án phí
Từ 40.000.000 đồng trở xuống. 2.000.000 đồng.
Từ trên 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng. 5% Giá trị tranh chấp kinh tế
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng. 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng. 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng. 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.
Từ trên 4.000.000.000 đồng. 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Lệ phí, chi phí khi giải quyết vụ án kinh tế tại Trọng tài

Cơ sở tính phí trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam được xác định như sau:

 • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:
Giá trị vụ tranh chấp Phí trọng tài (đã bao gồm VAT)
100.000.000 trở xuống 16,500,000
100.000.001 đến 1.000.000.000 16.500.000 + 7,7% số tiền vượt quá 100.000.000
1.000.000.001 đến 5.000.000.000 85,800,000 + 4.4% số tiền vượt quá 1,000,000,000
5.000.000.001 đến 10.000.000.000 261,800,000 + 2.75% số tiền vượt quá 5,000,000,000
10.000.000.001 đến 50.000.000.000 399,300,000 + 1.65% số tiền vượt quá 10,000,000,000
50.000.000.001 đến 100.000.000.000 1,059,300,000 + 1.1% số tiền vượt quá 50,000,000,000
100.000.000.001 đến 500.000.000.000 1,609,300,000 + 0.50% số tiền vượt quá 100,000,000,000
500.000.000.001 trở lên 3,609,300,000 + 0.30% số tiền vượt quá 500,000,000,000
 • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70% của phí trọng tài đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.

Lệ phí, chi phí khi thuê luật sư vụ án kinh tế

Bạn có thể tham khảo một số bảng giá sau đây, bởi tùy công ty và mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như giá trị của tổn thất và thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng thì mức phí sẽ khác nhau:

 • Giao động từ 30.000.000 đồng/vụ tùy tính chất vụ việc
 • Đối với các vụ án mà luật sư và khách hàng tự thỏa thuận chi phí thì chi phí có thể là: 30%, 20%, 10% giá trị của vụ việc. Ví dụ: khách hàng bị lừa đảo 5 tỷ đồng, luật sư và khách hàng thỏa thuận chi phí cho luật sư sẽ là 30% của 5 tỷ đồng, sẽ trả sau khi giải quyết xong vụ việc, vậy phí luật sư có thể lên tới 1 tỷ 500 nghìn đồng. Cần lưu ý, mức giá cao như vậy bởi đây là chi phí bao gồm tất cả từ tư vấn, giải quyết, hỗ trợ vấn đề phát sinh, chi phí cho cơ quan có thẩm quyền,…nên chi phí này vẫn là hợp lý dựa trên kinh nghiệm và khối lượng công việc to lớn mà luật sư phải giải quyết. Ngoài ra, thời gian giải quyết các vụ án kinh tế không hề ngắn, có thể kéo dài vài tháng hoặc vài năm, có vụ lên tới chục năm, nên chi phí này là hoàn toàn hợp lý.

Ưu đãi của Công ty luật Siglaw khi thuê luật sư tranh tụng vụ án kinh tế

 • Miễn phí tư vấn pháp lý
 • Cam kết hoàn thành công việc theo đúng tiến độ và thời gian thực hiện nhanh nhất thị trường.
 • Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất trên thị trường và không phát sinh chi phí khi thực hiện dịch vụ.
 • 100% hoàn thành công việc theo đúng tiến độ thời gian.
 • Sẵn sàng hỗ trợ pháp lý 24/7 khi quý khách cần bằng sự nhiệt tình, ân cần, tỉ mỉ của đội ngũ chuyên viên pháp lý của Siglaw.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Siglaw, nếu quý khách cần tư vấn rõ hơn, xin vui lòng liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Chi nhánh: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238