1 Số thủ tục cần thiết sau khi được phép đầu tư sang Hàn Quốc

Sau khi được cấp phép đầu tư sang Hàn Quốc hay nói khác đi là sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Hàn Quốc, nhà đầu tư cần thực hiện một số thủ tục theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam hiện hành để dự án đầu tư được triển khai hợp pháp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư.

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư để chuyển vốn khi được cấp phép đầu tư sang Hàn Quốc

Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, theo quy định pháp luật nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư tại một tổ chức tín dụng được phép và đăng ký giao dịch ngoại hối tại Ngân hàng nhà nước cho hoạt động này. Theo đó, Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư sang Hàn Quốc tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Hàn Quốc và ngược lại về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư tại Hàn Quốc phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư đã được mở theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

1 Số thủ tục cần thiết sau khi được phép đầu tư sang Hàn Quốc
1 Số thủ tục cần thiết sau khi được phép đầu tư sang Hàn Quốc

Thực hiện các thủ tục về chế độ báo cáo đầu tư khi đầu tư sang Hàn Quốc

Thứ nhất, nhà đầu tư sang Hàn Quốc cần thực hiện chế độ báo cáo về việc dự án đầu tư được cấp phép theo pháp luật Hàn Quốc.

Đây là một trong những thủ tục đầu tiên và quan trọng ngay sau khi nhà đầu tư được cấp phép đầu tư sang Hàn Quốc. Với mục đích đảm bảo cho dự án đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư thực tế đi vào hoạt động và được cấp phép cũng như phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư được yêu cầu gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn Quốc kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. Xem thêm: Thành lập công ty tại Hàn Quốc

Thứ hai, nhà đầu tư sang Hàn Quốc cần thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm, báo cáo đột xuất (nếu có). Cụ thể nhà đầu tư theo dõi bảng sau để thêm thông tin về chế độ báo cáo này:

Hồ sơ Cơ quan tiếp nhận Thời hạn Hình thức nộp
Báo cáo quý Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại Hàn Quốc (Mẫu B.III.1 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nước tiếp nhận đầu tư.

 

Trước ngày 20 của tháng cuối thuộc Quý báo cáo. Nộp đồng thời bằng hai hình thức dưới đây.

+ Gửi văn bản tới Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ KH&ĐT;

+ Thông qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (dautunuocngoai.gov.vn) qua tài khoản đã được cấp.

 

Báo cáo năm Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại Hàn Quốc (Mẫu B.III.2 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

 

Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo.
Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế + Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Hàn Quốc. (Mẫu B.III.3 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài Chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

 

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quý Công ty có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định pháp luật của Hàn Quốc.

 

Báo cáo đột xuất theo yêu cầu Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, nhà đầu tư sang Hàn Quốc cần thực hiện chế độ báo cáo thuế.

 Theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam hiện hành, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, nhà đầu tư cần thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hàn Quốc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Xem thêm: Ngành nghề được phép đầu tư sang Hàn Quốc

Thực hiện thủ tục liên quan đến chuyển lợi nhuận đầu tư về nước

Việc chuyển lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở Hàn Quốc về nước và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở Hàn Quốc về Việt Nam trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Hàn Quốc là nghĩa vụ bắt buộc của nhà đầu tư trừ các trường hợp Nhà đầu tư được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở Hàn Quốc để tái đầu tư trong trường hợp sau đây:

  • Tiếp tục góp vốn đầu tư ở Hàn Quốc trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký.
  • Tăng vốn đầu tư sang Hàn Quốc.
  • Thực hiện dự án đầu tư mới ở Hàn Quốc.

Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà không chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác về Việt Nam thì nhà đầu tư phải thông báo trước bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được kéo dài không quá 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn quy định.

Trên đây là những chia sẻ cơ bản của Siglaw về những thủ tục bắt buộc mà nhà đầu tư cần thực hiện khi được cấp phép đầu tư sang Hàn Quốc, khi thực hiện không đúng, không đủ theo quy định thì nhà đầu tư sẽ phải chịu những chế tài xử phạt. Để được tư vấn chuyên sâu, chi tiết, hỗ trợ thực hiện hãy liên hệ chúng tôi.

5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238