Hướng dẫn & tải Mẫu 11/PLI V/v cấp/cấp lại/gia hạn GPLĐ cho NLĐ NN

MỤC LỤC

Mẫu 11/PLI là biểu mẫu được phê duyệt bởi Chính phủ Việt Nam, đi kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020. Cũng như Nghị định 152/2020/NĐ-CP, mẫu có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, dùng để yêu cầu cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. 

Trước đây, để dùng để yêu cầu cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép lao động Chính phủ ban hành Mẫu số 7 trong Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH nhưng sau đó Mẫu số 11/PLI đã thay thế biểu mẫu 07. Theo đó, doanh nghiệp hoặc tổ chức gửi cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài để có thể yêu cầu cấp, cấp lại hoặc gia hạn giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài.

Nội dung trong Mẫu số 11/PLI V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………….

V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

 Kính gửi: ……………(1)……………..

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức)…………………………………………….
 3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………….người

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người

 1. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
 2. Điện thoại: ………………………………… 6. Email (nếu có) ……………………………
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ……………………………………………………

Cơ quan cấp: …………………………… Có giá trị đến ngày: ……………………………..

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): …………………………………………………………….

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số …… (ngày … tháng … năm…) của ………, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………… 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……………………….
 3. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………
 4. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………… Có giá trị đến ngày: ……………………………………………

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………………………………………………
 2. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………
 3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….
 4. Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………..
 5. Chức danh công việc: ……………………………………………………………………..
 6. Hình thức làm việc: ………………………………………………………………………..
 7. Mức lương: …………………………………VNĐ.
 8. Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…): ……..………………………………………………………………………………………………
 9. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: ……………………………………………………
 10. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ………………..…………………………………………………………………………………….
 11. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (*)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 1. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (**)
 2. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng… năm…) đến (ngày… tháng… năm…..)…………..

– Nơi làm việc lần 2: …………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…)…………..

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ………………………………………………………..

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…)…………..

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn điền & tải Mẫu 11/PLI ban hành theo nghị định 152/NĐ-CP

Click Dowload tải mẫu số 11/PLI

Hướng dẫn điền mẫu số 11/PLI

Phần Kính gửi:

 • Trường hợp đơn vị tổ chức là các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trường đại học thì DN gửi Cục việc làm – Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội
 • Trường hợp đơn vị là doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp luật đầu tư tại các tỉnh, thành phố thì gửi tới Sở lao động Thương Binh và Xã Hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Trường hợp đơn vị sử dụng lao động nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất và nếu thẩm quyền cấp giấy phép lao động thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất DN gửi tới Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất tỉnh thành phố

*Với trường hợp xin cấp mới GPLĐ theo mẫu số 11/PLI

 • Doanh nghiệp sẽ cần điền đầy đủ các thông tin của mẫu 11/PLI
 • Tên doanh nghiệp/tổ chức: Ví dụ CÔNG TY LUẬT TNHH SIGLAW
 • Loại hình doanh nghiệp/tổ chức: doanh nghiệp lựa chọn một trong những loại hình được đưa ra trong mẫu và ghi lại
 • Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: Ghi tổng số người lao động hiện có của công ty
 • Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: Ghi tổng số người lao động nước ngoài hiện có của công ty
 • Địa chỉ: Ghi địa chỉ công ty. Ví dụ: 12A Tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: Ví dụ: (+84) 961 366 238
 • Email (nếu có): Thông tin này không bắt buộc phải ghi trên mẫu 11/PLI
 • Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: Ở đây DN hãy điền Mã số doanh nghiệp trên Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cơ quan cấp: …………………………Có giá trị đến ngày: ……………………………..: xem trên Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): Điền lĩnh vực kinh doanh mà DN đang hoạt động
 • Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): DN hãy để lại thông tin để cơ quan nhà nước dễ dàng liên lạc 
 • Từ mục 9 – 23 mẫu số 11/PLI: DN điền những thông tin cần thiết liên quan đến người lao động và lý do tuyển dụng
 • Mục (*) và (**) trên mẫu 11/PLI doanh nghiệp vui lòng không điền trong trường hợp gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ xin cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu số 11/PLI

Ưu đãi Sử dụng dịch vụ giấy phép lao động của công ty luật Siglaw quý khách hàng được hỗ trợ tận tình, hiệu quả và đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp
Kinh nghiệm Trên 10 năm kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật và nắm bắt tình hình pháp lý mới nhất, giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng.
Đội ngũ Siglaw Luật sư, chuyên gia pháp lý có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực lao động.
Chi phí Chi phí hợp lý, cạnh tranh. Không phát sinh thêm chi phí ngoài lề

Trên đây là những thông tin về chủ đề “Hướng dẫn điền Mẫu 11/PLI” từ đội ngũ nhân viên Công ty Luật Siglaw. Nếu quý khách hàng còn vấn đề gì vướng mắc cần giải quyết, hãy liên hệ với Siglaw để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí một cách nhanh nhất.

5/5 - (2 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238