Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì? 1 Số lưu ý khi ký kết HĐ góp vốn

Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Hợp đồng góp vốn đầu tư là một loại hợp đồng mà trong đó một bên (gọi là bên góp vốn) cam kết góp vốn vào một dự án đầu tư của bên kia (gọi là bên nhận vốn), tùy thuộc vào loại hình của dự án đầu tư mà bên góp vốn được nhận lại lợi nhuận hoặc cổ phần của dự án đó. Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2020: “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.” 

Cùng với đó, quy định tại Khoản 8 Điều 3 Luật đầu tư 2020 nêu rõ: “Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh”. Theo đó, đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng bao gồm: hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; hình thức đầu tư theo hợp đồng đối tác công tư (một trong 2 bên chủ thể đại diện cho nhà nước).

Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì? 1 Số lưu ý khi ký kết HĐ góp vốn
Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì? 1 Số lưu ý khi ký kết HĐ góp vốn

Nội dung của hợp đồng góp vốn đầu tư

Nội dung hợp đồng góp vốn đầu tư là một phần quan trọng của việc đầu tư vào một doanh nghiệp tại Việt Nam. Dưới đây là những điều khoản cần có trong hợp đồng góp vốn đầu tư:

 1. Thông tin về bên góp vốn và bên nhận vốn: Hợp đồng cần ghi rõ thông tin về bên góp vốn và bên nhận vốn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác liên quan.
 2. Số tiền góp vốn và phương thức góp vốn: Hợp đồng cần đề cập đến số tiền góp vốn và phương thức góp vốn của bên góp vốn, bao gồm các điều kiện về thời gian và phương thức thanh toán.
 3. Mục đích của việc góp vốn: Hợp đồng cần đưa ra mục đích cụ thể của việc góp vốn, bao gồm quyền lợi của các bên sau khi góp vốn.
 4. Phân chia lợi nhuận và tỷ lệ sở hữu: Hợp đồng cần đề cập đến phương thức phân chia lợi nhuận và tỷ lệ sở hữu của bên góp vốn trong doanh nghiệp.
 5. Quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hợp đồng cần đưa ra quyền lực và trách nhiệm của các bên trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp sau khi góp vốn.
 6. Thời hạn của hợp đồng: Hợp đồng cần đưa ra thời hạn cụ thể của hợp đồng và các điều kiện để khôi phục lại hoạt động đầu tư nếu có.
 7. Trách nhiệm pháp lý: Hợp đồng cần liệt kê các trách nhiệm pháp lý của các bên đối với những trường hợp xảy ra tranh chấp về đầu tư hoặc vấn đề khác.

Những sai lầm phổ biến khi tiến hành kí kết hợp đồng góp vốn đầu tư

Việc ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư có thể là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chú ý từ các bên liên quan. Những sai lầm phổ biến khi ký tiến hành ký hợp đồng góp vốn đầu tư bao gồm sự thiếu hiểu biết về doanh nghiệp, các điều khoản quan trọng, và nhóm các quy định pháp luật liên quan, cùng với thiếu tư vấn chuyên gia. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến có thể xảy ra trong quá trình ký hợp đồng góp vốn đầu tư:

Thứ nhất, Không tìm hiểu đầy đủ về doanh nghiệp: Các nhà đầu tư có thể mắc phải sai lầm khi không tìm hiểu đầy đủ về doanh nghiệp trước khi ký hợp đồng góp vốn đầu tư. Việc này có thể đưa đến những sai lầm trong đánh giá tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp. Dẫn đến việc góp vốn đầu tư không những không mang lại lợi nhuận mà còn có thể bị thua lỗ. 

Thứ hai, Không chú ý đến các điều khoản quan trọng: Một số bên ký kết hợp đồng mà không chú ý đến các điều khoản quan trọng, chẳng hạn như các điều khoản liên quan đến phân chia lợi nhuận, quản lý và điều hành doanh nghiệp, thời gian hợp đồng, và trách nhiệm pháp lý. Sai lầm này có thể dẫn đến những tranh chấp về sở hữu ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên. 

Thứ ba, Không tuân thủ quy định pháp luật liên quan: Một số bên không chú ý đến các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư góp vốn và các quy định khác có thể dẫn đến những vấn đề pháp lý trong tương lai. Cụ thể, nếu các điều khoản hợp đồng góp vốn không tuân thủ đúng các luật pháp có liên quan, các bên có thể bị xử lý hành chính, hình sự, tùy theo mức độ vi phạm của các bên tham gia.

Thứ tư, Thiếu sự tư vấn từ chuyên gia: Sự thiếu hiểu biết về pháp luật và thỏa thuận đầu tư, cùng với yếu tố căng thẳng và nhịp độ ký kết hợp đồng có thể khiến các bên khó thể đánh giá rủi ro một cách khách quan. Đầu tư là một quá trình phức tạp và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật liên quan, do vậy, sự tư vấn từ chuyên gia luật sẽ giúp các bên đưa ra quyết định thông minh hơn về hợp đồng góp vốn đầu tư. 

Lưu ý quan trọng khi ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư

Việc ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư là một bước quan trọng để đầu tư vào một doanh nghiệp tại Việt Nam. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi tiến hành ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư: 

 1. Các quy định pháp luật liên quan: Trước khi ký kết hợp đồng, các nhà đầu tư cần tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư tại Việt Nam và lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà doanh nghiệp đang hoạt động.
 2. Nắm rõ thông tin về doanh nghiệp: Các nhà đầu tư cần nắm rõ thông tin về tình hình kinh doanh, tài chính và quản lý của doanh nghiệp trước khi quyết định góp vốn.
 3. Các điều khoản hợp đồng: Khi ký kết hợp đồng, các nhà đầu tư cần đảm bảo rằng các điều khoản về mục đích, phân phối lợi nhuận, trách nhiệm của các bên, và quyền lợi của các bên được thảo luận và đưa vào hợp đồng đầy đủ và rõ ràng. 
 • Xác định rõ các bên tham gia, quyền và nghĩa vụ của từng bên để tránh những tranh chấp xảy ra sau khi ký kết hợp đồng.
 • Quy định chi tiết về tiến độ kinh doanh, phương thức quản lý, giải quyết sự cố và thay đổi cơ cấu vốn.
 • Thỏa thuận về tỷ lệ góp vốn và phương thức tính lợi nhuận phù hợp với phân phối và các rủi ro liên quan đến dự án.
 • Xem xét hợp lý những điều khoản pháp lý về sở hữu, nghĩa vụ, bảo mật thông tin, v.v…
 1. Phân chia chức danh và quản lý: Các nhà đầu tư cần thương lượng và phân chia chức danh, quyền lợi và trách nhiệm của các bên để đảm bảo mối quan hệ và hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả.
 2. Thời hạn hợp đồng: Thời hạn hợp đồng cũng là một yếu tố quan trọng. Các nhà đầu tư cần thảo luận và đưa ra quyết định hợp lý về thời hạn hợp đồng để đảm bảo mối quan hệ và hoạt động của doanh nghiệp được bền vững và hiệu quả.
 3. Luật về đầu tư nước ngoài: Đối với các nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm luật đầu tư nước ngoài và các quy định về chuyển vốn, chuyển lợi nhuận, thuế và hải quan.
 4. Tư vấn từ chuyên gia: Các bên nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, và tài chính để đảm bảo rằng hợp đồng được ký kết phù hợp với các quy định pháp luật. 

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư tại Công ty Luật SigLaw

Công ty Luật SigLaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư, giúp cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư, góp vốn và kinh doanh.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, kiến thức về lĩnh vực pháp lý và kinh doanh, Công ty Luật SigLaw sẽ giúp các bên liên quan đưa ra các điều khoản hợp đồng cụ thể, đảm bảo các yêu cầu pháp lý liên quan đến đầu tư và góp vốn được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Các dịch vụ của Công ty Luật SigLaw bao gồm tư vấn pháp lý chuẩn bị các tài liệu, soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư, tư vấn chuyên sâu và giải đáp các thắc mắc pháp lý liên quan đến hợp đồng góp vốn đầu tư.

Công ty Luật SigLaw cam kết đem lại các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, nhanh chóng và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Với phương châm “Mỗi khách hàng là một đại sứ thương hiệu”, các hoạt động tư vấn của Công ty Luật SigLaw chúng tôi luôn đảm bảo sự tin cậy và chất lượng cao nhất cho khách hàng.

Nếu bạn cần tư vấn và chú trọng tới việc soạn thảo, ký kết và quản lý hợp đồng góp vốn đầu tư một cách chuyên nghiệp, hãy liên hệ với Công ty Luật SigLaw để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ tư vấn hợp đồng góp vốn đầu tư SigLaw?

Ưu đãi: Siglaw là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong lĩnh vực tư vấn, soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong quá trình tư vấn cũng như soạn thảo hợp đồng. 

Kinh nghiệm: kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư trong kinh doanh thương mại. 

Đội ngũ nhân viên Siglaw: Đội ngũ Siglaw gồm các Luật sư, Trọng tài viên, chuyên gia pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ tận tình, kịp thời và chuyên nghiệp cho khách hàng. 

Chi phí: Chúng tôi cam kết mang đến mức chi phí tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng. 

Cam kết của Siglaw khi thực hiện dịch vụ

 • Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất trên thị trường.
 • 100% hoàn thành công việc theo đúng tiến độ thời gian.
 • Không phát sinh chi phí khi thực hiện dịch vụ.
 • Tư vấn miễn phí lợi thế doanh nghiệp: Phân tích những điểm mạnh của doanh nghiệp đối với quy định pháp luật hiện hành.
 • Tư vấn miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
 • Kiểm soát rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
 • Nhiệt tình, tận tâm, chu đáo, khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ.
5/5 - (3 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238