Tư vấn đầu tư kinh doanh xăng dầu

Hiện nay, hoạt động bán lẻ xăng dầu tại thị trường Việt Nam đang phát triển rất mạnh, thu hút rất lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư kinh doanh xăng dầu dưới nhiều hình thức đầu tư: thành lập liên doanh, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế; đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bài viết dưới đây Siglaw sẽ chia sẻ về hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xăng dầu, mời bạn đọc cùng theo dõi.

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các điều kiện của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, điều kiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia: nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến

Thứ hai, điều kiện quy định tại pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng:

 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu mỏ thô; khí ngưng và các loại khác. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là nhà thầu dầu khí thì được quyền xuất khẩu phần dầu khí thuộc sở hữu của mình;
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô;
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được sản xuất xăng dầu với điều kiện phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
Tư vấn đầu tư kinh doanh xăng dầu
Tư vấn đầu tư kinh doanh xăng dầu

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu.

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 •  Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh xăng dầu cần Có kho, bể dung tích tối thiểu 2.000 m3, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.
 • Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh xăng dầu Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.
 • Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh xăng dầu Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 • Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh xăng dầu Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu 10 cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
 • Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh xăng dầu có đủ Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục đầu tư kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam

Phương án 1: Nhà đầu tư và công ty trong nước góp vốn thành lập tổ chức kinh tế trong lĩnh vực phân phối xăng dầu tại Việt Nam.

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh/thành phố

Nhà đầu tư lập 01 bộ hồ sơ gồm các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh xăng dầu (Mẫu văn bản này được quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT);
 • Các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư kinh doanh xăng dầu:

+ Đối với Nhà đầu tư kinh doanh xăng dầu là cá nhân: Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

+ Đối với Nhà đầu tư kinh doanh xăng dầu là tổ chức: Quyết định thành lập/đăng ký kinh doanh/các giấy tờ tương đương;

 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư kinh doanh xăng dầu: Một trong các loại sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; 

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; 

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; 

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính.

 • Văn bản đề xuất dự án đầu tư kinh doanh xăng dầu (Theo mẫu quy định)
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy tờ có Nội dung giải trình về công nghệ (Đối với dự án liên quan đến công nghệ)
 • Hợp đồng BCC (khi đầu tư hình thức hợp đồng BCC)
 • Tài liệu khác (nếu có)
 • Quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư: 15 ngày. Nếu không đồng ý Sở phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Bước 2: Sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính

Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ý doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh xăng dầu (mẫu quy định) 
 •  Điều lệ công ty kinh doanh xăng dầu;
 •  Đối với Công ty TNHH, Nhà đầu tư nộp danh sách thành viên; Đối với Công ty cổ phần, Nhà đầu tư nộp danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định);
 • Giấy tờ về tư cách pháp lý của người đại diện:

+ Nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu/căn cước công dân/chứng minh nhân dân; 

+ Nhà đầu tư là tổ chức: quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/tài liệu tương đương và văn bản ủy quyền đại diện phần vốn góp tại Việt Nam + Hộ chiếu/căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người đó;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp (bản sao chứng thực);
 • Quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh: 03 – 07 ngày. Nếu không đồng ý Sở phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh mua bán xăng dầu tại Sở Công thương tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 • Các thực nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.
 • Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Phương án 2: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam .

Trường hợp này nhà đầu tư kinh doanh xăng dầu không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên, do lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài nên Nhà đầu tư thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vồn góp vào tổ chức kinh tế tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở.

Như vậy, Nhà đầu tư cần thực hiện ba bước:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở.
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông/thành viên tại phòng đăng ký kinh doanh;
 • Bước 3: thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Sở Công thương.

Dịch vụ tư vấn đầu tư kinh doanh xăng dầu

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư kinh doanh xăng dầu của công ty luật Siglaw quý khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt sau:

 • Miễn phí tư vấn về hợp đồng, quy định về pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư kinh doanh xăng dầu của Việt Nam.
 • Miễn phí tư vấn các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, cư trú của của người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
 • Ưu đãi tư vấn thường xuyên và giải đáp các vấn đề liên quan đến thuế: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp… tại thời điểm tư vấn của dự án đầu tư ra nước ngoài.
 • … Và nhiều giá trị gia tăng khác vượt trên sự kỳ vọng của khách hàng!

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Siglaw Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238