Quy trình nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám đa khoa

MỤC LỤC

Nền kinh tế càng ngày càng phát triển như hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng gia tăng vì vậy rất nhiều nhà đầu tư trong nước & nước ngoài đã đầu tư mở phòng khám đa khoa để chăm sóc cho bệnh nhân ngoại trú. Trong bài viết này mời bạn cùng Siglaw tìm hiểu chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám đa khoa tại Việt Nam.

Tìm hiểu sơ lược về phòng khám đa khoa

Phòng khám đa khoa là một cơ sở chăm sóc sức khỏe chủ yếu là dành cho việc chăm sóc bệnh nhân ngoại trú hay nói cách khác, một phòng khám nói chung là một kiểu bệnh viện cung cấp chẩn đoán hoặc điều trị một cộng đồng chung mà bệnh nhân thường không ở lại qua đêm.

Phòng khám có thể được tư nhân điều hành và được quản lý công khai, hình thành do tài trợ, và thường bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ yếu của cộng đồng địa phương, trái ngược với các bệnh viện lớn nơi thực hiện các phương pháp điều trị chuyên ngành và cho bệnh nhân nội trú cho ở lại qua đêm.

Nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám đa khoa
Nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám đa khoa

Điều kiện đầu tư mở phòng khám đa khoa đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo điều kiện WTO, FTAs, AFAS thì không hạn chế, ngoại trừ mức vốn đầu tư tối thiểu là 2 triệu USD. Pháp luật Việt Nam cũng không quy định điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám đa khoa. Nhưng để hoạt động phòng khám thì cần xin giấy phép con hoạt động phòng khám đa khoa với các điều kiện cụ thể:

Quy mô phòng khám đa khoa:

 • Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi.
 • Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).

Cơ sở vật chất:

 • Có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu).
 • Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.

Thiết bị y tế:

 • Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

Nhân sự:

 • Số lượng bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sĩ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa.
 • Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.

Thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài mở phòng khám đa khoa 

Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty kinh doanh phòng khám đa khoa Việt Nam

Thực hiện góp vốn, mua cổ phần theo quy định. Nếu tỷ lệ vốn góp vượt quá 51% thì cần làm thủ tục đăng ký góp vốn sau đó mới được góp vốn mua cổ phần.

Hồ sơ đăng ký góp vốn gồm: 

 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ xin chấp thuận mua cổ phần tại cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh xem xét và ra thông báo chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp; trường hợp từ chối cấp phải lập thành văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh phòng khám đa khoa vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 Bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tới cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu Mẫu A.I.1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);
 • Bản chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao chứng thực một trong các tài liệu liên quan đến nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Văn bản/cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Quyết định/cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; …); 
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; 
 • Văn bản Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án;
 • Hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư:

 • Ban quản lý các khu công nghiệp nếu trụ sở đặt tại khu công nghiệp.
 • Phòng kinh tế đối ngoại – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nếu trụ sở đặt ngoài khu công nghiệp. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối cấp phải lập thành văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Đăng ký thành lập công ty kinh doanh phòng khám đa khoa.

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại thông tư 02/2019/ TT-BKHĐT);
 • Điều lệ công ty; 
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH) hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ thuộc một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng thực cá nhân : Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài; Quyết định thành lập của pháp nhân nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp. 

Nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.
 • Nộp hồ sơ online tại công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Xin giấy phép đăng ký kinh doanh phòng khám đa khoa 

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 trong Phụ lục XI mà mẫu đó được ban hành cùng với Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề hợp lệ của người phụ trách chuyên môn kỹ thuật; người chịu trách nhiệm bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh.
 • Danh sách đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề của phòng khám đó.
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế,… của phòng khám đa khoa.
 • Căn cứ, tài liệu minh chứng rằng cơ sở đã đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế,… thích hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức được quy định chi tiết, rõ ràng tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám dựa trên đề xuất của cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ tại Sở y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
 • Nộp hồ sơ tại Bộ y tế đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ y tế, bệnh viện tư nhân hoặc bệnh viện thuộc các bộ khác.

Địa chỉ: 138A P. Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 02462732273

Trong thời hạn 45 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và tiến hành thẩm định tại cơ sở để cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa:

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở KBCB để cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa;
 • Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Dịch vụ tư vấn mở phòng khám đa khoa

✅Hỗ trợ tư vấn. 👉Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài thành lập phòng khám đa khoa.

👉Khảo sát, kiểm tra các điều kiện về quy mô phòng khám, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự và trang thiết bị y tế cần thiết để hoạt động phòng khám đa khoa.

👉Tư vấn lợi thế, ưu đãi pháp lý, thuế tối ưu nhất phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

👉Tư vấn điều kiệngiấy phép con cần thiết để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.

👉Tư vấn các công việc và thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập phòng khám đa khoa.

✅Hồ sơ. 👉Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ đăng ký thành lập phòng khám đa khoa.
✅Thủ tục 👉Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
✅Kinh nghiệm. 👉> 10 năm.

Siglaw luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục. Xin vui lòng liên hệ công ty luật Siglaw để được tư vấn cụ thể.

Trụ sở chính: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Hotline: 0961 366 238

🆕Dịch vụ thành lập công ty 💯Siglaw cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói toàn quốc
🆕Đăng ký giấy phép kinh doanh 🆗Thủ tục để cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh
🆕Dịch vụ làm giấy phép lao động 📣Giúp quý khách hàng rút ngắn thời gian nhận giấy phép lao động, tư vấn hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
🆕Dịch vụ xin giấy phép con 💯Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn xin giấy phép con các loại.
🆕Dịch vụ làm thẻ tạm trú 🆗Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt
🆕Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên 📣Đội ngũ luật sư tư vấn trình độ chuyên môn cao đảm bảo đúng pháp luật
🆕Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài 💯Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đầu tư ra nước ngoài nhanh chóng.
5/5 - (5 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238