Nguyên tắc kế toán quan trọng theo quy định Luật Kế toán

Những nguyên tắc kế toán quan trọng theo quy định của Luật Kế toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Bằng việc tuân thủ đúng các nguyên tắc này, doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tính chính xác, trung thực trong báo cáo tài chính mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quyết định chiến lược và phát triển bền vững. Vậy theo quy định của Luật kế toán hiện nay có những nguyên tắc kế toán quan trọng nào? Hãy cùng Công ty Luật Siglaw tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

Tại sao cần tuân thủ nguyên tắc kế toán?

Nguyên tắc kế toán là tập hợp các quy tắc mà doanh nghiệp cần tuân thủ khi thực hiện trong quá trình lập báo cáo tài chính. Mục tiêu chính của những nguyên tắc này là đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là trung thực, đầy đủ, nhất quán và có thể so sánh được thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp khác nhau.

Việc tuân thủ nguyên tắc kế toán giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng phân tích và trích xuất thông tin từ báo cáo tài chính. Tạo nên cơ sở thông tin đáng tin cậy, hỗ trợ quyết định chiến lược, giảm thiểu tình trạng gian lận và bảo đảm sự minh bạch trong quản lý tài chính.

07 Nguyên tắc kế toán quan trọng theo quy định Luật Kế toán cần nắm rõ

Nguyên tắc kế toán quan trọng theo quy định Luật Kế toán
Nguyên tắc kế toán quan trọng theo quy định Luật Kế toán

Theo quy định Luật Kế toán hiện nay thì có 07 nguyên tắc mà người làm kế toán phải nắm vững  và tuân thủ bao gồm:

(1) Nguyên tắc Cơ sở dồn tích – Accrual basis

(2) Nguyên tắc Hoạt động Liên tục – Going concern

(3) Nguyên tắc Giá gốc – Historical cost

(4) Nguyên tắc phù hợp – Matching

(5) Nguyên tắc Nhất quán – Consistency

(6) Nguyên tắc Thận trọng – Prudence

(7) Nguyên tắc Trọng yếu – Materiality

Cụ thể như sau:

Nguyên tắc Cơ sở dồn tích – Accrual basis

Mọi giao dịch kinh tế và tài chính của doanh nghiệp liên quan tài sản, nghĩa vụ phải trả, nguồn vốn từ chủ sở hữu, doanh thu, chi phí đều phải được ghi sổ kế toán ngay từ thời điểm phát sinh, không phụ thuộc vào việc thu hoặc chi tiền thực tế hay tương đương tiền. Việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở dồn tích giúp phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nguyên tắc Hoạt động Liên tục – Going concern

Báo cáo tài chính phải được lập dựa trên giả định rằng doanh nghiệp đang và sẽ tiếp tục hoạt động liên tục trong tương lai gần mà không có ý định hoặc không buộc ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Trong trường hợp thực tế khác với giả định thì báo cáo tài chính phải được lập dựa trên một cơ sở khác và cần phải giải thích rõ cơ sở đã được sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Đặc điểm của nguyên tắc Hoạt động liên tục là việc phản ánh giá trị của tài sản, thu nhập, và chi phí của doanh nghiệp theo giá gốc và không phản ánh theo giá thị trường.

Nguyên tắc Giá gốc – Historical cost

Theo nguyên tắc giá gốc thì tài sản được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

Cụ thể, giá trị các chỉ tiêu về tài sản, công nợ, chi phí,… được phản ánh theo giá ở thời điểm mua tài sản đó, không phải giá trị tại thời điểm xác định giá tài sản tính theo giá thị trường. Kế toán doanh nghiệp không được tự ý điều chỉnh giá gốc của tài sản, trừ khi có quy định khác cụ thể trong luật kế toán hoặc chuẩn mực kế toán.

Nguyên tắc phù hợp – Matching

Việc ghi nhận doanh thu và chi phí cần được thực hiện một cách phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu, cần đồng thời ghi nhận một khoản chi phí tương ứng, liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí liên quan đến doanh thu bao gồm chi phí phát sinh trong kỳ tạo ra doanh thu đó và cũng bao gồm chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả, nhưng có liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Điều này giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp thể hiện đầy đủ và chính xác về hiệu suất kinh doanh trong mỗi kỳ kế toán.

Nguyên tắc Nhất quán – Consistency

Các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã chọn cần được thực hiện một cách thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán, doanh nghiệp phải cung cấp lý do chi tiết và mô tả rõ ràng về ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong quá trình kế toán của doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho người đọc báo cáo để hiểu rõ hơn về các quyết định kế toán quan trọng đã được thực hiện.

Nguyên tắc Thận trọng – Prudence

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu kế toán cần phán đoán, xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, đưa ra những ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Không lập những khoản dự phòng quá lớn, không đánh giá giá trị cao hơn các tài sản và khoản thu nhập cũng như không thấp hơn giá trị những khoản phải trả và chi phí.

Nguyên tắc thận trọng đặt ra yêu cầu trong quá trình kế toán cần sự phán đoán, xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là khi phải đưa ra các ước tính trong điều kiện không chắc chắn. Bao gồm việc tránh lập những khoản dự phòng quá lớn, không đánh giá giá trị của các tài sản và thu nhập cao hơn thực tế, cũng như không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản phải trả và chi phí.

Nguyên tắc kế toán này đòi hỏi Kế toán phải:

– Phải lập các khoản dự phòng đúng nguyên tắc quy định và không lập cao hơn giá trị tài sản thực tế có thể thực hiện.

– Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập.

– Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí.

– Doanh thu và thu nhập chỉ ghi nhận khi có các bằng chứng chắc chắn.

– Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí. Tuân thủ nguyên tắc thận trọng sẽ giúp cho doanh nghiệp bảo toàn nguồn vốn, hạn chế rủi ro và khả năng hoạt động liên tục.

Nguyên tắc Trọng yếu (Materiality)

Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp thiếu hoặc thông tin không chính xác có thể dẫn đến sai lệch đáng kể trong báo cáo tài chính, tác động đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.

Đánh giá tính quan trọng của thông tin phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót, được đưa ra trong ngữ cảnh cụ thể. Đánh giá này cần được thực hiện cả về phương diện định lượng và định tính của thông tin để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Những nguyên tắc kế toán quan trọng theo quy định Luật Kế toán. Nếu có thắc mắc gì về dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính bạn có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Siglaw để được hỗ trợ!

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238