Hướng dẫn điền & tải Mẫu 06/PLI tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài ở một số vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam thì hồ sơ cần phải kèm theo mẫu 06/PLI theo nghị định 152/NĐ-CP. Mời bạn cùng Siglaw tìm hiểu chi tiết về mẫu số 06/PLI về việc tuyển NLĐ nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được NLĐ Việt Nam nhé:

Mẫu số 06/PLI sử dụng để làm gì?

Mẫu số 06/PLI – về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam, là biểu mẫu được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Đây là mẫu văn bản thông báo của UBND cấp tỉnh/thành phố gửi đến nhà thầu về những vị trí mà nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu.

Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thông qua mẫu số 06/PLI.

Nội dung mẫu 06/PLI V/v tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ….

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: …………….

V/v tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

..………, ngày …. tháng …. năm ………………………………………………………………………………………

Kính gửi: (Tên nhà thầu) [1]

Theo đề nghị tại văn bản số….(ngày/tháng/năm) [2] của (tên nhà thầu) và báo cáo của (tên cơ quan, tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo giới thiệu cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…[3] thông báo về những vị trí công việc mà (tên nhà thầu) được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

  1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người); thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc.
  2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), hình thức làm việc, địa điểm làm việc.

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

  1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người): ……………………………………………………………….

Lý do: ………………………………………………………………………………………….

  1. Vị trí công việc (nếu có)(nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng (người): ………………………………………………………….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………

(Tên nhà thầu) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu: ………..

TM. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ….

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn điền & tải Mẫu 06/PLI theo nghị định 152/NĐ-CP

Click để tải mẫu 06/PLI.

Sau đây là hướng dẫn điền chi tiết mẫu số 06/PLI ban hành kèm nghị định 152/NĐ-CP:

Điền thông tin người gửi: UBND tỉnh/thành phố nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.

Điền nơi tiếp nhận: Nhà thầu có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  • Tên nhà thầu ghi đúng theo thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
  • Điền chính xác số văn bản, ngày tháng năm của đơn xin chấp thuận tuyển lao động nước ngoài vào vị trí không tuyển được lao động Việt nam
  • Tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để thực hiện dự án đầu tư

Mục I điền đầy đủ thông tin của các vị trí công việc được chấp thuận: vị trí công việc, chức danh công việc, số lượng, thời hạn làm việc, hình thức và địa điểm làm việc.

Mục II điền đầy đủ thông tin các vị trí công việc không được chấp thuận tuyển lao động nước ngoài: vị trí công việc, chức danh công việc, số lượng, …. và nêu rõ lý do. 

Trên đây là Mẫu số 06/PLI Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo quy định mới nhất. Để biết thêm về thủ tục miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài, các bạn vui lòng liên hệ dịch vụ làm giấy phép lao động của SigLaw để được tư vấn, hướng dẫn.

Công ty luật Siglaw luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý về GPLĐ. Xin vui lòng liên hệ hotline 0961 366 238 của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238