Hướng dẫn điền & tải mẫu 04/PLI đề nghị tuyển NLĐ VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển NLĐ NN

Mẫu 04/PLI được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Mẫu này được sử dụng để đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. 

Cơ sở pháp lý về mẫu 04/PLI

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu số 04/PLI sử dụng để làm gì?

Nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, năng lực chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm của người lao động (NLĐ) nước ngoài cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu theo Mẫu số 04/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng NLĐ Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng NLĐ Việt Nam cho nhà thầu.

Trong thời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 NLĐ Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 NLĐ Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 NLĐ Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng NLĐ Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch UBND xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển NLĐ nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được NLĐ Việt Nam theo Mẫu số 06/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Nội dung mẫu 04/PLI đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

TÊN NHÀ THẦU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …………….

V/v đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

.………, ngày …. tháng …. năm …………………………………………………………………………………..

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……(1)……….

Thông tin về nhà thầu gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu.

Để thực hiện gói thầu …………(2)…………….., nhà thầu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau:

(Nêu cụ thể từng vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), chức danh công việc, số lượng (người), trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm).

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……………(3)………………. chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho theo các vị trí công việc nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn điền & tải mẫu số 04/pli nghị định 152/2020/NĐ-CP

Mẫu số 04/PLI được dùng để đề nghị với cơ quan chuyên trách về việc tuyển NLĐ Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển NLĐ nước ngoài. Công ty luật Siglaw xin chia sẻ cách hướng dẫn điền mẫu này như sau:

  • Điền tên nhà thầu, số biên bản V/v đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài & điền chính xác ngày tháng năm làm đề nghị mẫu 04/PLI
  • Mục (1) & (3): Điền tên UBND cấp tỉnh/TP thực hiện gói thầu
  • Mục (2): Điền tên gói thầu.

Click tải mẫu 04/PLI

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238