1 Số vấn đề lưu ý khi mua lại công ty xây dựng

Trong lĩnh vực xây dựng, khi tham gia đấu thầu một dự án, các chủ đầu tư sẽ thường ưu tiên lựa chọn những công ty xây dựng có kinh nghiệm. Theo đó, mua lại công ty xây dựng có thương hiệu sẽ là lựa chọn khả thi cho những doanh nhân mới bước chân vào lĩnh vực này. Hãy cùng công ty luật Siglaw tìm hiểu thêm về những thủ tục cần biết để mua công ty xây dựng.

Mua công ty xây dựng được hiểu như thế nào?

Mua công ty xây dựng là hoạt động mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp xây dựng cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp mua lại toàn bộ doanh nghiệp xây dựng: cá nhân, tổ chức sẽ được thừa kế toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có. 

1 Số vấn đề lưu ý khi mua lại công ty xây dựng
1 Số vấn đề lưu ý khi mua lại công ty xây dựng

Hồ sơ cần chuẩn bị khi mua lại công ty xây dựng

Trường hợp mua công ty xây dựng loại hình TNHH 1 thành viên

Khi mua công ty xây dựng TNHH 1 thành viên thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để làm đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, được ký bởi chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu mới (hoặc người đại diện pháp luật của chủ sở hữu mới).
 • Bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân (theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP) của người nhận chuyển nhượng (trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân) hoặc bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ tương đương khác) (trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức).
 • Danh sách người đại diện được ủy quyền, bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân (theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP) của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền từ chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ của Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng vốn.
 • Văn bản chấp thuận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Lưu ý: Các bản sao giấy tờ phải có tính hợp lệ và được chứng thực theo quy định để đảm bảo sự chính xác và hợp pháp của thông tin.

Trường hợp mua công ty xây dựng loại hình TNHH 2 thành viên trở lên

Việc mua lại công ty xây dựng TNHH 2 thành viên trở lên cũng tương tự như với trường hợp công ty TNHH một thành viên & cần kèm theo các lưu ý như sau:

 • Chào bán phần vốn cho thành viên còn lại: Quá trình chào bán phần vốn sẽ được tiến hành dành riêng cho các thành viên còn lại trong công ty. Việc này sẽ được thực hiện theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của từng thành viên và với các điều kiện như nhau.
 • Ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên còn lại: Các thành viên còn lại trong công ty sẽ được ưu tiên mua phần vốn chào bán theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ. Tất cả các thành viên có quyền mua vốn sẽ được đảm bảo có cùng điều kiện và thời hạn để quyết định mua phần vốn chào bán.
 • Chuyển nhượng cho người không phải thành viên: Chỉ khi các thành viên còn lại không mua hết phần vốn chào bán hoặc khi đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên còn lại không mua hết, công ty mới có quyền chuyển nhượng phần vốn cho người không phải là thành viên của công ty.

Điều này đảm bảo sự công bằng và cơ hội ưu tiên cho thành viên còn lại trong việc mua lại phần vốn và chỉ khi không có khả năng mua hoặc đã hết thời hạn quy định, công ty mới được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên.

Trường hợp mua công ty xây dựng loại hình công ty cổ phần

Khi mua công ty cổ phần xây dựng thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để làm đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện việc mua lại công ty xây dựng

Bước 1:

Công ty xây dựng gửi hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh, nơi đã đăng ký trước đó.

Bước 2:

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ được xác định là hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận cho công ty. Đồng thời, họ sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho công ty về những điểm cần sửa đổi theo quy định. Công ty có trách nhiệm chỉnh sửa hồ sơ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Bước 3:

Sau khoảng 3-5 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ hợp lệ thì quá trình mua bán và sáp nhập doanh nghiệp thành công. Khi đó bên mua lại công ty xây dựng sẽ nhận được kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

5/5 - (2 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238