Thủ tục xin cấp Giấy phép ngành quảng cáo

Quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người có trả phí nhằm đưa thông tin thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin. Cơ sở kinh doanh muốn hoạt động trong ngành quảng cáo phải xin giấy phép ngành quảng cáo từ cơ quan có thẩm quyền để hoạt động đúng quy định pháp luật.

Giấy phép ngành quảng cáo là gì

Giấy phép ngành quảng cáo là một loại giấy phép con do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân muốn kinh doanh quảng cáo dịch vụ, sản phẩm của mình đến người tiêu dùng.

Doanh nghiệp cần giấy phép ngành quảng cáo bởi đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh nếu như việc cung cấp dịch vụ quảng cáo của doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật. Giấy phép này cũng giúp cho doanh nghiệp tránh được rủi ro trong quá trình kiểm duyệt hay các chứng từ pháp lý.

Ngoài ra, người tiêu dùng có tâm lý tin tưởng hơn các sản phẩm dịch vụ được quảng cáo bởi doanh nghiệp có giấy phép ngành quảng cáo, nhất là trong bối cảnh có nhiều thông tin lan truyền trên môi trường mạng có tính phi thực tế, lừa đảo.

Giấy phép ngành quảng cáo
Giấy phép ngành quảng cáo

Các trường hợp phải xin giấy phép ngành quảng cáo

Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ thực hiện các hoạt động quảng cáo, xúc tiến sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng, người dùng nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh số bán hàng, tiêu thụ hay sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, có một số sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ phải xin giấy phép ngành quảng cáo trước khi hoạt động, bao gồm:

 • Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. (Bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ và phục hồi chức năng…)
 • Thuốc dùng cho người;
 • Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người;
 • Vắc xin, sinh phẩm y tế;
 • Trang thiết bị y tế;
 • Thực phẩm;
 • Hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều kiện để xin giấy phép ngành quảng cáo

Điều kiện chung

Quy định về giấy phép quảng cáo căn cứ theo điều 20 tại Văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH 2018 Luật quảng cáo, điều kiện chung để xin giấy phép quảng cáo bao gồm:

 • Doanh nghiệp quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Điều kiện quảng cáo đối với một số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt

Luật quảng cáo quy định điều kiện quảng cáo đối với hàng hoá, sản phẩm dịch vụ đặc biệt gồm:

 • Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;
 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;
 • Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;
 • Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Quảng cáo phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;
 • Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn.
 • Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;
 • Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;
 • Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.
 • Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;
 • Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

Đối với quảng cáo thuốc: Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược.

Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp.

Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên.

Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

Hồ sơ xin giấy phép ngành quảng cáo

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đơn xin phép quảng cáo theo mẫu;
 • Có phiếu đăng ký hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
 • Văn bản xác minh nội dung quảng cáo;
 • Biên lai thu phí thẩm định
 • Giấy đăng ký bản công bố sản phẩm và Bảo sao có xác nhận của doanh nghiệp liên quan đến giấy tờ công bố sản phẩm;
 • Giấy tờ về Mẫu nhãn sản phẩm có xác nhận của doanh nghiệp;
 • Quảng cáo trên báo nghe nhìn, tạp chí định kỳ phải có bản thảo quảng cáo, nội dung quảng cáo phải được ghi vào đĩa nghe nhìn; Quảng cáo trên các hình thức khác phải đặt mã số quảng cáo (có mẫu nội dung; có xác nhận của doanh nghiệp);
 • Đối với nội dung quảng cáo đã bị ngưng, đặc tính sản phẩm nêu trong phiếu công bố sản phẩm phải có bản sao có xác nhận của doanh nghiệp về tài liệu khoa học chứng minh.

Thủ tục xin giấy phép ngành quảng cáo

Quảng cáo cho báo nói, báo hình

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

 • Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo
 • Cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo;
 • Ý kiến của cơ quan chủ quản;
 • Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo cho cơ quan có thẩm quyền về báo chí và nhận giấy phép:

Bước 1: Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí. Trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác quản lý. Thời hạn thực hiện là 07 ngày kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo.

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Việc chuẩn bị hồ sơ xin quảng cáo gồm:

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung; thời gian, địa điểm quảng cáo; số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm; hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật; hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định.
 • Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức; trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định.

Quy trình thực hiện cấp phép băng rôn như sau: 

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương nơi đặt bảng quảng cáo, băng rôn và nhận giấy phép

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các Ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ bị cấm quảng cáo

Trên thực tế, không phải sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào cũng có thể hoạt động quảng cáo. Theo Luật quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung 2018, những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo như sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Thuốc lá.
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
 • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
 • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Việc thực hiện thủ tục, hồ sơ để xin Giấy phép ngành quảng cáo rất phức tạp và nhiều quy trình, vì vậy thực tế các doanh nghiệp ủy quyền cho các công ty luật để hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ. Quý khách đến với dịch vụ tư vấn luật của Siglaw sẽ được cung cấp các giải pháp như:

 • Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ Đăng ký chương trình khuyến mãi, quảng cáo.
 • Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật cần thiết liên quan đến phạm vi Đăng ký chương trình khuyến mãi, quảng cáo.
 • Tư vấn lợi thế, ưu đãi pháp lý, thuế tối ưu nhất phù hợp với phạm vi Đăng ký chương trình khuyến mãi, quảng cáo.
 • Hướng dẫn chuẩn bị toàn bộ hồ sơ khác liên quan.
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi đã thực hiện Đăng ký chương trình khuyến mãi, quảng cáo.
✅Dịch vụ 👉Xin cấp giấy phép quảng cáo
✅Tư vấn Công ty luật Siglaw tư vấn miễn phí hồ sơ, thủ tục 100%
✅Kinh nghiệm 🆗>10 năm hoạt động tư vấn làm giấy phép quảng cáo
✅Liên hệ ⭕️Hotline 0961366238

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện về Giấy phép ngành quảng cáo, Quý khách liên hệ Công ty Luật Siglaw tại:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

🆕Dịch vụ thành lập công ty 💯Siglaw cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói toàn quốc
🆕Đăng ký giấy phép kinh doanh 🆗Thủ tục để cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh
🆕Dịch vụ làm giấy phép lao động 📣Giúp quý khách hàng rút ngắn thời gian nhận giấy phép lao động, tư vấn hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ
🆕Dịch vụ xin giấy phép con 💯Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn xin giấy phép con các loại.
🆕Dịch vụ làm thẻ tạm trú 🆗Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt
🆕Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên 📣Đội ngũ luật sư tư vấn trình độ chuyên môn cao đảm bảo đúng pháp luật
🆕Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài 💯Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đầu tư ra nước ngoài nhanh chóng.
5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238