Dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội

Trước khi các website khi vào hoạt động dịch vụ mạng xã hội thì đều phải đăng ký giấy phép mạng xã hội theo quy định của pháp luật. Vậy, quy trình thủ tục cấp giấy phép như thế nào, hồ sơ ra sao, tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Tại sao cần xin cấp giấy phép mạng xã hội?

Giấy phép mạng xã hội (MXH) hay còn gọi là giấy phép con thiết lập MXH là văn bản pháp lý do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp, tổ chức sở hữu trang MXH để có thể hoạt động hợp pháp.

Nếu không đăng ký giấy phép MXH hay thực hiện đúng quy định thì sẽ bị xử phạt căn cứ tại Điều 98 Nghị định 15/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2022/NĐ-CP về các vấn đề liên quan đến việc vi phạm Giấy phép MXH. Cụ thể:

Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi:

 • Không làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép MXH trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng; sử dụng giấy phép hết hạn
 • Không thông báo đến cơ quan cấp Giấy phép con này khi có sự thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính.

Bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi không làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thiết lập MXH khi có thay đổi hoặc bổ sung thông tin trong giấy phép.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi thiết lập MXH nhưng không có giấy phép.

Ngoài ra tổ chức, doanh nghiệp không xin cấp Giấy phép MXH sẽ kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thiết lập MXH nhưng không xin giấy phép và buộc thu hồi hoặc buộc trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm quy định trên.

Dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội
Dịch vụ xin giấy phép mạng xã hội

Xin giấy phép mạng xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Để được cấp Giấy phép MXH, tổ chức, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

Đơn vị, cơ sở được cấp phép phải là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Nói cách khác, doanh nghiệp phải có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy trình thủ tục tại Luật Doanh nghiệp 2020; đồng thời, phải thực hiện hoạt động đúng với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh cũng như đã công bố trên Cổng thông tin quốc gia.

Tổ chức, nhân sự đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 23a Nghị định 27 năm 2018 của Chính phủ. Cụ thể:

 • Có ít nhất 01 nhân sự có quốc tịch Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm giao nộp hồ sơ.
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
 • Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định về kỹ năng quản trị trang mạng thông tin điện tử và kỹ năng an toàn, bảo mật thông tin.

Tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký tên miền, sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, MXH và đáp ứng quy định sau:

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp, MXH sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam
 • Trang thông tin điện tử, tổng hợp và MXH của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp)
 • Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet. Tên miền “.vn” phải có thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm cấp phép. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Đảm bảo về điều kiện kỹ thuật cụ thể thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng yêu cầu sau:

 • Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết bị điện tử cần lưu trữ tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm đăng tải; nhật ký xử lý thông tin lưu trữ tối thiểu 2 năm kể từ thời điểm đăng tải;
 • Đối với các thông tin về tài khoản MXH, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin phải lưu trữ tối thiểu 2 năm từ khi đăng tải;
 • Khi người sử dụng vi phạm, thiết bị phải có chức năng tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm đó;
 • Nếu truy cập bất hợp pháp hoặc tấn công bằng các hình thức khác trên môi trường mạng thì thiết bị cần phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy cập ngay, đồng thời phải tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có các phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Các thiết bị kỹ thuật đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, MXH do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định.

Ngoài việc đảm bảo điều kiện trên, thiết bị kỹ thuật cần đáp ứng các yêu cầu như sau:

 • Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên, bao gồm: Họ và tên, ngày tháng, năm sinh; số CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu bao gồm ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử nếu có. Trường hợp người sử dụng 14 tuổi và chưa có CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu của người giám hộ và thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó;
 • Thực hiện việc xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân; 
 • Ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định, như: chống phá Nhà nước; tuyên truyền kích động bạo lực; tiết độ bí mật nhà nước; Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống; quảng cáo tuyên truyền mua bán dịch vụ cấm;…
 • Thiết lập các cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm.

Cần có các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định về điều kiện quản lý nội dung thông tin MXH như sau:

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH đáp ứng các nội dung như sau:

 • Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên trang MXH;
 • Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ MXH; của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập MXH;
 • Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH;
 • Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên MXH với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập MXH hoặc với tổ chức, cá nhân khác.
 • Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ trong thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH;
 • Trong thỏa thuận cần có cả chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ MXH.

Người sử dụng phải đảm bảo những nội dung thỏa thuận trên trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của MXH;

Khi có những nội dung vi phạm được quy định thì cần có cơ chế phối hợp để loại bỏ chúng chậm nhất là 03 ngày kể từ khi phát hiện hoặc khi nhận được yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép thông qua văn bản, điện thoại, email…;

Có các biện pháp bảo vệ bí mật riêng riêng như thông tin cá nhân hoặc những bí mật khác của cá nhân;

Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mạng xã hội

Cơ sở kinh doanh cần chuẩn bị các loại giấy tờ, văn bản dưới đây:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép thiết lập MXH;
 • Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức;
 • Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép với nội dung chủ yếu: Các loại hình dịch vụ; phạm vi; lĩnh vực thông tin trao đổi; phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của MXH,…;
 • Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH với nội dung như: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên MXH; quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ MXH; quyền, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập MXH; cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH; cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng; cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp khi phát sinh,…

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép mạng xã hội

Bước 1: Nộp hồ sơ

Các doanh nghiệp, tổ chức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép thiết lập MXH. Trường hợp từ chối, Bộ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Về phí, lệ phí thực hiện xin cấp giấy phép MXH, các doanh nghiệp không cần phải trả bất cứ chi phí nào.

Dịch vụ xin cấp giấy phép mạng xã hội của công ty luật Siglaw

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, Công ty Luật Siglaw cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép MXH như sau:

 • Tư vấn tổng quan quy định của pháp luật về điều kiện cấp Giấy phép MXH đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Tư vấn quy định về các điều kiện cần và đủ để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thiết lập MXH.
 • Hướng dẫn và cùng khách hàng chuẩn bị tài liệu, nhân sự, cơ sở vật chất và soạn thảo hồ sơ theo quy định pháp luật.
 • Hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi tiến trình, hướng dẫn xử lý hồ sơ, bổ sung khi có yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện về giấy phép MXH, Quý khách liên hệ Công ty Luật Siglaw

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Email: [email protected]

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0961 366 238

Email: [email protected]

5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238