Thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài

Với nhu cầu mạnh mẽ cho việc du học, làm việc tại nước phát triển, lựa chọn uy tín và an toàn nhất đó là liên hệ làm dịch vụ với các trung tâm tư vấn du học. Các cơ sở muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có vốn nước ngoài cần lưu ý những điều kiện, hồ sơ và thủ tục để đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam?

Thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài
Thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài

Khi tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Dịch vụ Tư vấn du học không được cam kết trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 46 năm 2017 của Chính phủ về Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: “Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài không thuộc ngành nghề hạn chế đầu tư kinh doanh hay bị cấm đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Hơn nữa, cam kết song phương giữa nước ngoài và Việt Nam không có sự hạn chế hoặc phân biệt nào đối với hoạt động kinh doanh ngành nghề tư vấn du học.

Như vậy, mặc dù Dịch vụ tư vấn du học không có trong cam kết WTO nhưng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn được phép kinh doanh dịch ngành nghề này và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 1. Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 2. Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 3. Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 5. Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 6. Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ Nghị định 46 năm 2017 của Chính phủ, Tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh ở ngành nghề này cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 

Đồng thời theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Điều kiện về đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học: 

 • Có trình độ đại học trở lên; 
 • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; 
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư;

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có vốn nước ngoài
Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có vốn nước ngoài

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ cần soạn thảo:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Văn bản đề xuất dự án đầu tư
 3. Bản thuyết minh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
 4. Bản giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư đối với Nhà đầu tư nước ngoài;
 5. Quyết định của Nhà đầu tư (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);
 6. Giấy ủy quyền trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư;

Tài liệu Nhà đầu tư cung cấp:

Tài liệu chung:

 1. Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án;
 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê địa điểm là tổ chức (có ngành nghề kinh doanh bất động sản);
 3. Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng;
 4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà);

Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài:

 1. Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định, Giấy phép thành lập của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài;
 2. Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư nước ngoài để chứng minh năng lực tài chính;
 3. Bản sao chứng thực Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài;

Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài:

 1. Bản sao có chứng thực Hộ chiếu của nhà đầu tư;
 2. Bản dịch công chứng Xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư để chứng minh năng lực tài chính.

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần soạn thảo:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ Công ty;
 3. Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);
 4. Quyết định của Nhà đầu tư (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);
 5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);
 6. Giấy ủy quyền trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Tài liệu Nhà đầu tư cung cấp:

Tài liệu chung:

 1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 2. Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của Công ty dự kiến thành lập;

Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là tổ chức:

 1. Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định, Giấy phép thành lập của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài;
 2. Bản sao chứng thực Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài;

Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài:

Bản sao chứng thực Hộ chiếu thành viên/ cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài;

Về hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học

Hồ sơ cần soạn thảo:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học;
 • Giấy ủy quyền thực hiện công việc;

Tài liệu Nhà đầu tư cung cấp:

 1. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án;
 2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Bản sao chứng thực giấy tờ liên quan đến nhân sự (Sơ yếu lý lịch, CCCD, Sổ hộ khẩu, Bằng Đại học);
 4. Bản sao chứng thực chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của nhân viên tư vấn du học;
 5. Bảng danh sách đội ngũ nhân viên trung tâm tư vấn du học;
 6. Bảng tổng hợp số liệu cơ sở vật chất, trang thiết bị;
 7. Hợp đồng lao động của các nhân sự với trung tâm;
 8. Hợp đồng thuê địa điểm của trung tâm và các giấy tờ chứng minh của địa điểm (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy tờ liên quan đến PCCC);

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài

✅ Miễn phí tư vấn về hợp đồng, quy định về pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài Miễn phí tư vấn các vấn đề liên quan đến tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, cư trú của của người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
✅Ưu đãi tư vấn thường xuyên và giải đáp các vấn đề liên quan đến thuế: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp… ở thời điểm tư vấn của dự án đầu tư công ty tư vấn du học có vốn FDI tại Việt Nam … Và nhiều giá trị gia tăng khác vượt trên sự kỳ vọng của khách hàng!
✅ Đội ngũ luật sư tại Siglaw Gồm các chuyên gia Việt Nam & nước ngoài có trình độ cao và kinh nghiệm nhiều năm.
✅ Chi Phí Liên hệ hotline 0961366238 của Công ty luật Siglaw để được báo giá dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học có vốn đầu tư nước ngoài

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ Công ty Luật Siglaw

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

4.9/5 - (9 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238