Hoàn thuế GST/CIT cho công ty tại Singapore

MỤC LỤC

Singapore luôn được biết đến là một quốc gia có nhiều chính sách ưu đãi thuế quan khác nhau, trong đó việc hoàn thuế là một trong những yếu tố quan trọng và chính sách hấp dẫn đã thu hút và giữ chân các nhà đầu tư trên thế giới. Vậy, chính sách hoàn thuế GST tvà CIT cho các công ty tại Singapore được quy định như thế nào? Hãy cùng Siglaw tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Thuế GST ở Singapore là gì?

Thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and Service Tax – GST) là loại thuế tiêu thụ đánh vào việc mua hàng hóa và dịch vụ, cũng như hàng hóa được nhập khẩu vào Singapore. Thuế GST được biết đến như là Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở một số nước khác và là loại thuế gián tiếp, nghĩa là nó sẽ được thu bởi doanh nghiệp và sau đó doanh nghiệp sẽ nộp lại khoản thuế đó cho Chính phủ.

Thuế GST tại Singapore được chia thành thuế đầu ra và thuế đầu vào:

 • Thuế đầu vào: Khoản thuế phải trả cho việc mua hàng hóa làm nguyên vật liệu cho việc sản xuất sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Thuế đầu ra: Khoản thuế mà khách hàng phải trả khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. 

Trong quá trình khai thuế, nếu thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào, phần chênh lệch sẽ được doanh nghiệp thanh toán. Nếu thuế đầu vào lớn hơn, doanh nghiệp sẽ được IRAS hoàn lại hoặc sử dụng để khấu trừ cho các kỳ nộp thuế sau. Xem thêm: Tìm hiểu về thuế cổ tức tại Singapore

Hoàn thuế GST/CIT cho công ty tại Singapore
Hoàn thuế GST/CIT cho công ty tại Singapore

Hoàn thuế GST tại Singapore như thế nào?

Để hoàn thuế GST (Goods and Services Tax) cho doanh nghiệp tại Singapore, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và thủ tục do Cục Thuế Singapore (Inland Revenue Authority of Singapore – IRAS) quy định. 

Ở Singapore, hầu hết các trường hợp Chính phủ sẽ tự động hoàn trả thuế cho doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp hoạt động tại Singapore không cần phải gửi yêu cầu hoàn thuế.

Trường hợp IRAS tự động hoàn thuế cho doanh nghiệp

IRAS sẽ tự động hoàn trả thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh mà doanh nghiệp không cần phải gửi yêu cầu hoàn thuế nếu số thuế cần được hoàn trả lớn hơn 15 SGD. Thông thường, hơn 90% số thuế cần được hoàn trả đều được hoàn trả lại nhanh chóng trong vòng 7 ngày.

IRAS sẽ trả lãi suất trên số thuế đó cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không được hoàn thuế trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp doanh nghiệp sẽ không được IRAS hoàn thuế  và do đó cũng sẽ không có khoản lãi suất trả chậm trong các trường hợp này.

Trường hợp IRAS không tự động hoàn thuế cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ không được IRAS tự động hoàn thuế trong các trường hợp sau:

  • Số thuế cần được hoàn trả có giá trị nhỏ hơn 15 SGD: Khoản thuế cần hoàn trả nhỏ hơn 15 SGD sẽ được IRAS giữ lại để bù trừ cho những khoản đóng thuế kì sau (nếu có).
  • Nợ thuế/khoản phạt quá hạn: Khi doanh nghiệp nợ thuế hoặc có khoản phạt quá hạn, thì số thuế cần được hoàn sẽ được sử dụng để bù vào khoản nợ này của doanh nghiệp.
  • Khoản thuế phát sinh do khấu trừ GIRO (GIRO là một phương thức thanh toán thuế cho Chính phủ Singapore): Khi doanh nghiệp có số tiền thuế cần được hoàn lại do khấu trừ GIRO theo kế hoạch nộp thuế từng đợt; và đánh giá thuế cho năm tài chính đó chưa kết thúc và chưa được xác định bởi IRAS.
  • Yêu cầu từ phía doanh nghiệp giữ lại số tiền cần được hoàn để sử dụng cho lần đóng thuế sau: Nếu IRAS nhận được thông báo của doanh nghiệp, IRAS sẽ giữ lại số thuế cần được hoàn để thực hiện nộp thuế cho kỳ sau.
  • Khoản thuế nộp trước thời hạn quy định: Khi doanh nghiệp nộp trước số thuế cần phải đóng theo sự tự đánh giá của doanh nghiệp.
  • Hoạt động tài chính của doanh nghiệp đang trong quá trình kiểm toán hoặc chịu sự thẩm tra.
  • Không thực hiện khai thuế GST: trường hợp doanh nghiệp có khoản thuế được IRAS hoàn trả nhưng doanh nghiệp không thực hiện khai báo GST các kỳ trước (đã quá hạn) thì khoản hoàn thuế đó sẽ được IRAS giữ lại và bù vào những khoản không nộp trước đó.
 • Không cung cấp thông tin chi tiết cho việc hoàn thuế: Doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu của IRAS trong việc cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện việc hoàn thuế.
 • Những lần hoàn thuế trước đây không thành công: IRAS sẽ tự động hoàn thuế nếu doanh nghiệp phát sinh khoản thuế được hoàn, tuy nhiên vì lý do nào đó khiến cho việc hoàn thuế không thành công thì IRAS sẽ giữ lại số tiền thuế cần hoàn này và khấu trừ cho các kỳ sau.
 • Yêu cầu đánh giá được IRAS gửi về nhưng không được phản hồi: Khi IRAS gửi yêu cầu đánh giá nhưng doanh nghiệp không phản hồi bất kỳ yêu cầu nào thì IRAS sẽ giữ lại khoản thuế được hoàn và khấu trừ cho các lần sau.
 • Thông tin được cung cấp không đầy đủ: Trường hợp này được áp dụng khi IRAS thiếu các thông tin để thực hiện việc hoàn thuế cho doanh nghiệp. 
 • Công ty bị giải thể: Khi công ty bị giải thể thì mọi khoản thuế trong tài khoản của công ty với IRAS sẽ được giao lại cho Insolvency and Public Trustee’s Office (IPTO) (Văn phòng tín thác Nhà nước). Các thành viên/cổ đông của công ty bị giải thể có thể gửi yêu cầu hoàn thuế đến IPTO.

Thuế CIT ở Singapore là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Incomes Tax) là loại thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, tức là doanh thu của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản chi phí cho phép và một vài khoản phụ cấp khác. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính toán dựa trên nguồn thu nhập tức là thu nhập chỉ bị đánh thuế khi và chỉ khi phát sinh từ Singapore hoặc được chuyển đến Singapore từ nước ngoài.

Một công ty ở Singapore sẽ bị đánh thuế ở các khoản thu: 

 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh;
 • Thu nhập từ việc đầu tư như cổ tức, tiền lãi cho vay hoặc là tiền cho thuế;
 • Thu nhập đến từ bản quyền hoặc tài sản;
 • Những loại thu nhập khác mang tính chất doanh thu.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore là 17% áp dụng cho cả doanh nghiệp nội địa và nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ lệ này không phản ánh số thuế thực tế mà doanh nghiệp phải nộp bởi Singapore có những chương trình, chính sách ưu đãi và miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nên số thuế thực tế phải nộp có thể thấp hơn.

Hoàn thuế CIT tại Singapore

Mỗi năm, công ty sẽ được hoàn thuế theo mức quy định mà Chính phủ ban hành theo từng năm. Chính sách hoàn thuế này được áp dụng từ năm 2013 và sẽ tiếp tục được gia hạn theo từng năm.

Hướng dẫn nhận tiền hoàn thuế GST/CIT cho công ty tại Singapore

Tại sao IRAS không còn hoàn thuế GST và CIT qua Séc (Cheque)?

Theo cập nhật mới nhất của IRAS về hình thức hoàn thuế điện tử (E-refund), các công ty tại Singapore sẽ cần phải đăng ký tài khoản PayNow hoặc điền đơn GIRO để nhận các khoản hoàn thuế từ Chính phủ Singapore. 

Để khuyến khích các doanh nghiệp tại Singapore nhận tiền hoàn thuế GST và CIT theo phương thức điện tử, IRAS sẽ không hoàn lại các khoản thuế qua Séc (Cheque) như trước đây. Thay vào đó, IRAS sẽ thực hiện việc hoàn thuế qua PayNow và GIRO.

GIRO (General Interbank Recurring Order) là một phương thức đóng thuế/nhận tiền hoàn thuế tiện lợi, không cần giấy tờ và không cần dùng tiền mặt, cho phép người dùng thực hiện các khoản thanh toán cho tổ chức thanh toán (Billing Organization – BO) thông qua tài khoản ngân hàng của mình. GIRO được sử dụng rộng rãi để thanh toán các hóa đơn cho các cơ quan của chính phủ và các tổ chức thanh toán tư nhân. 

PayNow cũng là một phương thức đóng thuế/nhận tiền hoàn thuế dễ dàng và nhanh chóng được các công ty Singapore sử dụng để thanh toán thuế trong cổng myTax Portal bằng cách quét mã QR qua internet banking. Điều kiện để thực hiện thanh toán bằng PayNow QR là công ty Singapore phải đăng ký PayNow và có ứng dụng internet banking của bất kỳ ngân hàng nào sau đây ở Singapore: 

 • Ngân hàng OCBC;
 • Ngân hàng UOB;
 • Ngân hàng Maybank;
 • Ngân hàng Bank of China;
 • Ngân hàng Citibank Singapore;
 • Ngân hàng DBS/POSB;
 • Ngân hàng HSBC;
 • Ngân hàng Công thương Trung Quốc (Industrial and Commercial Bank of China);
 • Ngân hàng Standard Chartered.

Từ ngày 03/01/2022, IRAS sẽ không tự động hoàn thuế GST/CIT cho các doanh nghiệp không có tài khoản GIRO hoặc PayNow Corporate. Các khoản thuế này sẽ được khấu trừ vào các khoản thuế GST và CIT phải trả ở các kỳ sau.

Cách đăng ký tài khoản GIRO/PayNow để nhận tiền hoàn thuế GST/CIT

Cách đăng ký tài khoản GIRO

Để đăng ký tài khoản GIRO để nhận tiền hoàn thuế, doanh nghiệp có thể thực hiện theo các cách sau: 

Cách đăng ký tài khoản PayNow 

Doanh nghiệp cần đăng ký PayNow Corporate bằng cách liên kết mã số đăng ký công ty Singapore (UEN) đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp qua internet banking. Doanh nghiệp tại Singapore có thể nhờ ngân hàng hỗ trợ để đăng ký PayNow Corporate thành công.

Nhận tiền hoàn thuế GST/CIT từ IRAS trong trường hợp công ty chưa có tài khoản ngân hàng tại Singapore

Các công ty chưa có tài khoản ngân hàng tại Singapore có thể yêu cầu hoàn thuế GST/CIT thông qua hình thức chuyển khoản Telegraphic Transfer (TT) hoặc Hối phiếu Ngân hàng (Bank Draft) vào tài khoản ngân hàng nước ngoài của công ty. Công ty phải điền các đơn sau: 

Nếu đơn vị tiền tệ được yêu cầu không có sẵn, số tiền sẽ được chuyển cho doanh nghiệp bằng Đô la Mỹ (USD). Công ty Singapore sẽ phải chịu các chi phí ngân hàng và tổn thất do chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Trên đây là những chia sẻ của Siglaw về thủ tục hoàn thuế GST và CIT cho các công ty tại Singapore. Để được tư vấn toàn diện và chuyên sâu khi thành lập công ty tại Singapore, quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Siglaw:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected] 

Chi nhánh tại miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

5/5 - (5 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238