Thành lập công ty tại Singapore: Điều kiện, Hồ sơ & Thủ Tục

Ngân hàng thế giới luôn công nhận Singapore là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới để thực hiện hoạt động kinh doanh. Theo thống kê của ACRA ( hay còn gọi là cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của Singapore) thì có khoảng hơn 60,000 công ty mới mở được thành lập ở Singapore hàng năm. Thành lập doanh nghiệp tại Singapore được phát triển nhanh chóng, thuận tiện, công bằng và văn minh.

Hiện nay ngày càng nhiều doanh nhân muốn gia nhập thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, do sự khác biệt về trình tự, thủ tục giữa các nước nên nhiều cá nhân, pháp nhân vẫn còn nhiều băn khoăn, vướng mắc không biết nên bắt đầu từ đâu hay đôi khi vẫn xảy ra một số sai sót. Hãy cùng SigLaw giúp các doanh nhân tiếp cận từng bước một trong việc đầu tư thành lập công ty tại Singapore trong bài viết này nhé:

Những điều kiện cần thiết để đầu tư sang Singapore

 • Khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài, các cá nhân, tổ chức cần tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia nơi sẽ tiếp nhận đầu tư cụ thể là Singapore và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
 • Nhà đầu tư cần đảm bảo không thực hiện dự án kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật Việt Nam cấm đầu tư, kinh doanh.
 • Nhà đầu tư cần chứng minh đủ năng lực tài chính về ngoại tệ (đối với cá nhân cần có sao kê ngân hàng còn đối với pháp nhân cần bản báo cáo tài chính trong vòng 02 năm trở lại kể từ thời điểm muốn thành lập công ty ở Singapore có vốn đầu tư nước ngoài) 
 • Trường hợp nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài lớn hơn 20 tỷ đồng cần có văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước.
 • Nhà đầu tư cần có giấy quyết định đầu tư ra nước ngoài 
 • Nhà đầu tư cần có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.
Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục để thành lập công ty tại Singapore
Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục để thành lập công ty tại Singapore

Điều kiện để thành lập công ty tại Singapore

Một vài thông tin cơ bản cần biết trước khi thành lập công ty tại Singapore:

Tên công ty: Nhà đầu tư cần được ACRA duyệt qua tên đề xuất trước khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore.

Giám đốc điều hành mang quốc tịch Singapore: Mỗi công ty cần bổ nhiệm ít nhất một giám đốc cư trú (còn gọi là giám đốc địa phương). ACRA cho phép bổ nhiệm giám đốc cư trú cho các đối tượng sau:

 • Công dân địa phương
 • Người thường trú Singapore (PR)
 • Chủ thẻ EntrePass Singapore
 • Người có Thẻ lao động (EP) hoặc Thẻ phụ thuộc (DP) hợp lệ. Lưu ý rằng cần có Thư phê duyệt (LOC) nếu người nắm giữ thẻ EP muốn trở thành giám đốc.

Giám đốc là người nước ngoài: Sau khi đã đề cử giám đốc điều hành, nhà đầu tư có thể bổ nhiệm không giới hạn số lượng giám đốc cư trú và giám đốc nước ngoài. Cả giám đốc cư trú và giám đốc nước ngoài đều phải đủ 18 tuổi và không có bất kỳ lệnh trừng phạt nào trong quá khứ.

Cổ đông: Một công ty có giới hạn trách nhiệm theo cổ phần có thể có tối đa 50 cổ đông, có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cổ đông có thể gồm người hoặc tổ chức. Doanh nghiệp được phép có 100% cổ đông nước ngoài. 

Vốn điều lệ : Nhà đầu tư cần phải có tối thiểu 1 SGD vốn để đăng ký công ty tại Singapore. Không có yêu cầu tối thiểu vốn chủ sở hữu đã thanh toán. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng tùy từng ngành nghề khác nhau mà có mức vốn điều lệ tối thiểu khác nhau.

Thư ký công ty: Nhà đầu tư cần phải bổ nhiệm một thư ký trong công ty trong vòng sáu tháng sau khi đăng ký công ty tại Singapore. Giám đốc và cổ đông không được chọn làm thư ký công ty. 

Trụ sở công ty: Nhà đầu tư cần đặt một địa chỉ doanh nghiệp khi thành lập công ty ở Singapore lưu ý không được đặt địa chỉ tại PO Box (hay còn gọi là hộp thư bưu điện) 

2 Giai đoạn cơ bản để thành lập công ty tại Singapore

Thực hiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Singapore

Một số giấy tờ mà nhà đầu tư cần phải chuẩn bị để nộp cho Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và đầu tư. Nhà đầu tư cần chuẩn bị 03 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ bản gốc và 02 bộ hồ sơ bản sao. 

 • Văn bản đăng ký đầu tư sang Singapore;
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Quyết định đầu tư sang Singapore;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ở Singapore theo quy định của pháp luật nếu thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đồng thời lấy ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước nếu vốn đầu tư dự kiến chuyển sang Singapore lớn hơn 20 tỷ đồng trở lên.

Nếu hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Singapore cần sửa đổi bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả kết quả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Singapore cho Nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Singapore đã hợp lệ và không cần sửa đổi, bổ sung.

Thời gian: Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật Đầu tư 2020: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tuy nhiên tùy vào tình hình thực tế mà thời gian cấp phép sẽ dài hơn trong quy định, phụ thuộc vào quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giải trình/ bổ sung hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có). Thời gian cấp phép thực tế thường là khoảng 02 tháng kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ. 

Bước 4: Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản đầu tư sang Singapore tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Sau khi được nhận Giấy chứng nhận đầu tư sang Singapore, nhà đầu tư phải mở một tài khoản vốn đầu tư bằng loại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển vốn đầu tư sang Singapore tại một tổ chức tín dụng theo quy định.

Theo quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư 2020, mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Singapore và từ Singapore về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Hồ sơ đăng ký mở tài khoản ra nước ngoài bao gồm:

 • Phiếu đăng ký (theo mẫu của từng ngân hàng)
 • Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán ( Theo mẫu của từng ngân hàng) 
 • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của pháp nhân 
 • Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản 

Thực hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Singapore

Không giống như hầu hết các quốc gia khác, Singapore luôn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Singapore một cách dễ dàng, cụ thể như sau:

Bước 1 – Nhận phê duyệt tên công ty từ ACRA

Chủ doanh nghiệp muốn đăng ký công ty của mình cần phải được ACRA phê duyệt tên công ty của họ. Thủ tục này có thể được thực hiện trực tuyến miễn là nhà đầu tư tuân thủ theo các quy định thì sẽ nhận được phê duyệt trong thời gian ngắn.

 • Khi thành lập doanh nghiệp ở Singapore thì tên công ty không được giống với bất kỳ doanh nghiệp hoặc công ty hiện có nào tại đây.
 • Không được vi phạm bất kỳ nhãn hiệu hiện có nào.
 • Không chứa bất kỳ ngôn ngữ thô tục hoặc khiếm nhã 

Lưu ý: – Nếu tên công ty chứa các từ liên quan đến kinh doanh như “pháp luật”, “trường học”, “ngân hàng” và các từ được quy định khác, nhà đầu tư có thể cần phải được các cơ quan chính phủ tương ứng xác minh thêm để được thành lập doanh nghiệp ở Singapore.

Nếu cơ quan chính phủ phải tiến hành xác minh thêm, phê duyệt có thể mất vài tuần.

Nếu tên của công ty được phê duyệt, nhà đầu tư có thể đặt tên trong vòng tối đa 120 ngày và cần đăng ký doanh nghiệp trong vòng 120 ngày hoặc ít hơn. Nếu không, tên công ty sẽ được phát hành bởi người khác nếu bị đặt tên trùng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc thành lập Công ty tại Singapore

Sau khi tên công ty được phê duyệt, ACRA yêu cầu các tài liệu sau đây để thực hiện quá trình đăng ký thành lập công ty ở Singapore:

 • Điều lệ công ty: Doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu điều lệ công ty tiêu chuẩn của Singapore được cung cấp bởi ACRA hoặc ủy quyền cho công ty luật soạn thảo và tư vấn.
 • Thông tin xác nhận và địa chỉ của công ty tại Singapore.
 • Mỗi giám đốc được bổ nhiệm cần ký một Giấy phép Tổ chức để làm giám đốc.
 • Bổ nhiệm 1 thư ký hoặc 1 giám đốc mang quốc tịch Singapore 
 • Đăng ký xin cấp giấy phép đầu tư ở Singapore tại Bộ Kế hoạch và đầu tư. Thời gian nhận được cấp phép từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 30 ngày kể từ thời điểm nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3 Đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Singapore với ACRA

Sau khi tên doanh nghiệp được phê duyệt và tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, một công ty mới có thể đăng ký chính thức với ACRA. Bước này có thể được thực hiện trực tuyến và hoàn thành trong một giờ hoặc ít hơn.

Một số đăng ký công ty có thể cần được giới thiệu đến các cơ quan chính phủ khác để được kiểm duyệt thêm trong các trường hợp hiếm. Nếu ACRA thực hiện thêm quá trình kiểm duyệt, thì có thể mất vài tuần.

Làm thế nào để biết công ty ở Singapore đã được đăng ký thành công?

Sau khi đăng ký thành lập công ty tại Singapore thành công, ACRA sẽ gửi email cho chủ doanh nghiệp với các thông tin sau:

 • Hồ sơ Doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận thành lập công ty ở Singapore (COI)

Thông báo qua email về hồ sơ kinh doanh và đăng ký công ty sẽ đủ để giúp doanh nghiệp  thực hiện các giao dịch hợp đồng và pháp lý tại Singapore. Ví dụ như mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, ký hợp đồng thuê văn phòng và thậm chí đăng ký dịch vụ điện thoại và Internet.

Sau đó, khi đăng ký mở công ty ở Singapore hoàn thành, doanh nghiệp cần phải hoàn thành các mục và tài liệu khác.

Doanh nghiệp sẽ cần phát hành giấy chứng nhận thành lập công ty tại Singapore cho mỗi cổ đông và sổ đăng ký cổ phần để ACRA biết được số lượng cổ phần được phân bổ cho các cổ đông này.

Doanh nghiệp cần làm gì sau khi thành lập công ty tại Singapore

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Singapore thành công thì cần thực hiện những bước tiếp theo như sau:

 • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp – Tài khoản ngân hàng sẽ giúp công ty  quản lý tài chính và theo dõi từng giao dịch. Nhiều ngân hàng ở Singapore sẽ yêu cầu sự hiện diện của các chủ doanh nghiệp để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
 • Giấy phép kinh doanh – Để thực hiện các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải đảm bảo được giấy phép kinh doanh. Những giấy phép này sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà công ty đang tham gia. Hãy lưu ý rằng, doanh nghiệp chỉ đang đăng ký công ty của mình và không bao gồm giấy phép và các loại giấy phép. Những yêu cầu này đến từ các cơ quan chính phủ độc lập tại Singapore.
 • Nhà hàng, các cơ sở giáo dục, các công ty du lịch, xuất nhập khẩu và dịch vụ tài chính sẽ cần một hoặc nhiều giấy phép kinh doanh và vài giấy phép khác.
 • Đăng ký GST hay còn gọi là mã số thuế hàng hóa và dịch vụ – doanh nghiệp cũng cần phải đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ nếu doanh thu ước tính hàng năm của công ty vượt quá 1 triệu SGD. 

Dịch vụ tư vấn đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Singapore của công ty luật Siglaw

Tại Việt Nam khi nhắc đến đơn vị tư vấn đầu tư thành lập công ty tại Singapore thì Siglaw là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu hiện nay. Khi thuê dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Singapore của chúng tôi thì quý khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

 • Giá dịch vụ thành lập công ty ở Singapore luôn luôn cạnh tranh nhất thị trường.
 • Tư vấn miễn phí về hợp đồng, quy định về pháp luật của Việt Nam cũng như pháp luật Singapore khi đầu tư ra nước bạn.
 • Tư vấn các vấn đề về sử dụng lao động người nước ngoài cũng như việc tuyển dụng, cư trú của người nước ngoài theo đúng pháp luật Singapore.
 • Tư vấn và giải đáp liên tục cập nhật mới cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thuế khi đầu tư thành lập công ty tại Singapore.
 • … Và nhiều giá trị gia tăng khác vượt trên sự kỳ vọng của khách hàng!

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đầu tư thành lập công ty tại Singapore, hãy liên hệ Công ty Luật Siglaw:

Hotline: 0961 366 238

Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (3 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238