Dịch vụ tư vấn M&A dự án điện gió

Thẩm định (due diligence) là thuật ngữ được sử dụng trong bối cảnh mô tả việc tiến hành điều tra hoặc đánh giá một mô hình kinh doanh hoặc một số tài sản nhất định. Hoạt động thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) chính là thu thập và đánh giá tất cả các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan đến công ty mục tiêu trong giao dịch M&A. Việc này mang lại cho cả Bên Mua và Bên Bán cơ hội xem xét kỹ lưỡng bất kỳ rủi ro pháp lý nào, chẳng hạn như các vụ tranh chấp hoặc các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, trước khi quyết định giao dịch nhằm bảo đảm rằng việc đầu tư hoặc mua bán công ty mục tiêu là có lợi. Bằng cách hiểu rõ công ty mục tiêu và bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào, cả hai bên có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong một thương vụ M&A.

Trong bài viết này, SigLaw sẽ tư vấn cho bạn những lưu ý khi tiến hành thẩm định pháp lí trong giao dịch M&A các dự án điện gió tại Việt Nam

Lưu ý khi thẩm định pháp lí M&A dự án điện gió

Vấn đề về ngành nghề kinh doanh

Đối với các công ty mục tiêu trong nước, có thể sẽ ít gặp phải khó khăn trong vấn đề đăng kí ngành nghề kinh doanh, trong khi đó, có những hạn chế nhất định áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài do giới hạn sở hữu nước ngoài trong một số lĩnh vực kinh doanh nhất định. Những hạn chế đó có thể dựa trên cam kết quốc tế của Việt Nam và/hoặc luật pháp địa phương cho phép nước ngoài tiếp cận trong một lĩnh vực cụ thể.  

Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát tại Khoản 22 Điều 3 như sau: ” Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Như vậy, theo quy định này, ta có thể hiểu một cách cơ bản, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên nước ngoài góp là bao nhiêu. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài bao gồm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp). Định nghĩa về tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như trên dẫn đến sự thay đổi về hình thức pháp lý của công ty/doanh nghiệp mục tiêu sau khi được nhà đầu tư nước ngoài mua lại.

Một giải pháp có thể là có một điều kiện tiên quyết trong các tài liệu giao dịch để bắt buộc bên bán loại bỏ các ngành nghề kinh doanh không cần thiết đó nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài để có được tỷ lệ cổ phần/vốn dự kiến ​​trong công ty mục tiêu.

Tương tự như bất kỳ M&A nào khác, trong lĩnh vực điện gió việc mua lại phần lớn cổ phần phải được phê duyệt nếu tỷ lệ mua lại theo kế hoạch vượt ngưỡng 50%. Tuy nhiên, ngay cả đối với giao dịch mua lại cổ phần ở mức thiểu số, có thể cần phải có sự chấp thuận của sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh bởi liên quan đến hoạt động kinh doanh phát điện có thể phải tuân theo các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 Một số những lưu ý khi thẩm định pháp lý trong giao dịch M&A dự án điện gió
Một số những lưu ý khi thẩm định pháp lý trong giao dịch M&A dự án điện gió

Vốn điều lệ và vốn cổ phần 

Vấn đề vốn điều lệ đăng ký và phần vốn đã góp thường có thể gây khó khăn trong quá trình thẩm định pháp lí. Khi doanh nghiệp được thành lập, vốn điều lệ đã đăng ký phải được góp bởi chủ sở hữu/cổ đông trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC). 

Một phương án an toàn có thể là yêu cầu bên bán cung cấp bằng chứng về việc góp vốn và nếu bên bán không đáp ứng yêu cầu đó từ các nhà đầu tư nước ngoài thì họ có thể được yêu cầu góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Nếu không được thì phải đưa vào chứng từ giao dịch một điều kiện tiên quyết giảm vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp.

Nguồn vốn dự án chủ yếu được chia thành 2 dạng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC): vốn tự có và vốn huy động. Vốn chủ sở hữu của dự án nên được bổ sung theo các nội dung trong IRC. Nhà đầu tư nước ngoài có thể yêu cầu bên bán cung cấp thông tin rõ ràng về vấn đề này để tránh những rắc rối về sau.

Vấn đề Cập nhật dự án phê duyệt

Một dự án đã được phê duyệt đi kèm với một lịch trình thực hiện theo các mốc quan trọng theo Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (IRC). Một nhà đầu tư được yêu cầu  tuân thủ các mốc thời gian nói trên để tránh bị phạt từ cơ quan chức năng. 

Thông thường, một dự án có thể phải đối mặt với sự chậm trễ do một số lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở sự chậm trễ hành chính từ cơ quan nhà nước, rào cản tài chính, sự chậm trễ của tổng thầu EPC, giải phóng mặt bằng và một số vấn đề khác. 

Nếu SPV không thể tuân thủ các nội dung trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và IRC, SPV cần làm đơn đề nghị sửa đổi các nội dung chấp thuận nói trên. 

Theo quy định của Luật Đầu tư, đối với dự án được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được giãn tiến độ thực hiện sáng kiến ​​quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện. của dự án được cung cấp trong phê duyệt về nguyên tắc ban đầu. Không áp dụng trong các trường hợp sau: khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng; trường hợp phải kéo dài thời gian thực hiện do chậm giao đất, cho thuê đất, chậm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; nếu thay đổi lịch trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; nếu dự án được điều chỉnh do điều chỉnh quy hoạch tổng thể; và nếu các mục tiêu của phê duyệt về nguyên tắc bị thay đổi. 

Hơn nữa, đối với các dự án điện gió còn có một số vấn đề liên quan đến ngày vận hành thương mại dự kiến ​​(COD) của dự án như được đề cập trong hợp đồng mua bán điện. COD ước tính như vậy cũng yêu cầu sửa đổi thỏa thuận và các tài liệu liên quan để tránh các trường hợp vi phạm.

Một vấn đề liên quan khác liên quan đến khoản tiền ký quỹ được SPV chi trả để đảm bảo thực hiện dự án theo phê duyệt về nguyên tắc.

Nếu một liên doanh phải đối mặt với sự chậm trễ và không thể bắt đầu với các hoạt động xây dựng, có khả năng là nó sẽ không thể đưa vào hoạt động theo lịch trình COD đã được phê duyệt. Như vậy, để không bị mất số tiền ký quỹ, cần phải sửa đổi văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Vấn đề liên quan đến đất đai 

Đất đai là phần quan trọng nhất đối với dự án và đây luôn là vấn đề phức tạp cần xử lý ở hầu hết các khu vực pháp lý và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Các phê duyệt trong lĩnh vực điện gió bao gồm các quyết định về giao đất, hợp đồng thuê đất (LLA), ký biên bản bàn giao đất tại buổi lễ công khai và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyết định về đất đai xác nhận rằng thửa đất thuộc về dự án và được hoàn thiện với việc ký kết LLA. Những việc còn lại có thể tốn nhiều thời gian do các thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư nước ngoài cũng cần rà soát chặt chẽ diện tích đất theo giấy phép sử dụng đất.

Vấn đề lao động

Các vấn đề pháp lí có thể gặp phải khi thẩm định về lao động của doanh nghiệp thường liên quan đến hợp đồng lao động, giấy phép lao động, vấn đề thực hiện chế độ bảo hiểm  bắt buộc cho người lao  động; và sổ quản lí lao động. Trong các giao dịch M&A dự án điện gió, bên mua phải rà soát tài liệu thật kỹ và tìm ra những vấn đề pháp lý về lao động hoặc bảo hiểm khi thẩm định công ty mục tiêu. Để giảm thiểu rủi ro khi thực hiện mua doanh nghiệp này, bên mua cần yêu cầu công ty mục tiêu sửa chữa các vấn đề trước khi bên mua chính thức trở thành cổ đông hoặc thành viên trong công ty mục tiêu. Ngoài ra, trong hợp đồng mua bán, bên mua cũng cần đặt ra các điều khoản về cam đoan và bảo đảm về việc công ty mục tiêu đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật lao động nói chung và sẽ phải bồi thường cho bên mua bất kỳ vi phạm nào nếu có của công ty mục tiêu liên quan đến lĩnh vực lao động này.

Ngoài các vấn đề đã nói ở trên, có thể có các vấn đề khác liên quan đến tài chính, khía cạnh môi trường, sở hữu trí tuệ, v.v. Trong khi tiến hành thẩm định pháp lý, những vấn đề đã phân tích ở trên là những vấn đề quan trọng để mỗi bên có thể tìm hiểu tất cả những gì có thể về bên kia để loại bỏ hiểu lầm và đảm bảo giá thích hợp. Những vấn đề này thường được giải quyết bằng cách đồng ý với các điều kiện tiên quyết thích hợp và một số điều kiện bổ sung trong các tài liệu giao dịch như hợp đồng. Đối với một số vấn đề, để tăng thêm sự chắc chắn, các bên có thể xem xét bổ sung các tuyên bố, bảo đảm và bồi thường phù hợp trong các tài liệu giao dịch.

Dịch vụ thẩm định hồ sơ pháp lý trong giao dịch M&A dự án điện gió của Công ty luật Siglaw

Công ty luật Siglaw cung cấp dịch vụ thẩm định pháp lý do các luật sư với nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu pháp luật trực tiếp thực hiện, mang lại thành công, đạt hiệu quả cao cho các giao dịch M&A dự án điện gió. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau đây:

  • Tiến hành rà soát, thẩm định pháp lý đối với các hồ sơ, văn bản, tài liệu pháp lý quan trọng được ký kết và ban hành trong suốt quá trình thành lập và hoạt động của dự án điện gió mục tiêu
  • Kiểm tra tình trạng tài chính, cơ cấu tổ chức, nội dung đăng ký kinh doanh, tình trạng sử dụng lao động, hợp đồng giao dịch, tranh chấp và tố tụng của công ty,…
  • Lập báo cáo thẩm định pháp lý với chi tiết nội dung mà nhà đầu tư đề cập.
  • Tư vấn, xây dựng bản thỏa thuận bảo mật thông tin cho các bên trước khi tiến hành các giai đoạn tiếp theo của giao dịch M&A dự án điện gió.
  • Tư vấn, đưa ra phương án giải quyết đối với trường hợp có các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi về mặt pháp lý của giao dịch.

Ngoài ra, để quá trình M&A dự án điện gió diễn ra xuyên suốt và thuận lợi, Công ty Luật Siglaw  còn cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục M&A trọn gói. Các luật sư tại Siglaw  sẽ đồng hành cùng Quý khách hàng ngay từ giai đoạn đầu tìm hiểu về các dự án điện gió mục tiêu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng nguyên tắc; đại diện khách hàng liên hệ, đàm phán, với đối tác; thẩm định pháp lý; liên hệ với cơ quan nhà nước và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến giao dịch M&A dự án điện gió cho đến khi giao dịch hoàn tất. Đặc biệt, vấn đề bảo mật luôn được đề cao giúp Quý khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ.

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi?

Ưu đãi: Siglaw là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Kinh nghiệm: kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh các chấp trong kinh doanh thương mại bao gồm đa dạng các phương pháp như: đàm phán, hòa giải, trọng tài thương mại, Tòa án. Chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng, cập nhật và nắm bắt tình hình pháp lý mới nhất, giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác và nhanh chóng trong việc giải quyết tranh chấp.

Đội ngũ nhân viên Siglaw: Đội ngũ Siglaw gồm các Luật sư, Trọng tài viên, chuyên gia pháp lý với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi cam kết mang đến sự hỗ trợ tận tình, kịp thời và chuyên nghiệp cho khách hàng. 

Chi phí: Chúng tôi cam kết mang đến mức chi phí tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng. 

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật Siglaw

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Email: [email protected]

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238