Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Xử lý chất thải tốt không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, làm giảm tác động của ô nhiễm tới môi trường mà còn tiết kiệm năng lượng, giải quyết việc làm cho người lao động. Chính vì những lợi ích như vậy mà Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư không chỉ là các doanh nghiệp Việt Nam mà cả các doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư nước ngoài) đầu tư vào lĩnh vực thu gom chất thải. Tuy nhiên, khi gia nhập thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ không nắm rõ những quy trình và thủ tục thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải. Bài viết dưới đây mời bạn cùng Siglaw tìm hiểu chi tiết về các vấn đề khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu gom chất thải nhé:

Cơ sở pháp lý về thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc thành lập doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải
Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường khi thành lập công ty FDI thu gom chất thải

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường khi thành lập doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401) được quy định tại các Hiệp định WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP:

 • Không hạn chế ngoại trừ: Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.
 • Vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài đối với dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

 • Không hạn chế ngoại trừ: Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.
 • Để đảm bảo phúc lợi công cộng, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình, chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.

Điều kiện để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Điều kiện cơ bản

Để thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải thì doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện cơ bản sau: 

 • Phải được cấp phép tiến hành thu gom chất thải hợp lệ.
 • Để được phép hoạt động thu gom chất thải độc hại, doanh nghiệp phải xin giấy phép đủ điều kiện tiến hành thu gom xử lý chất thải độc hại.
 • Địa điểm thu gom chất thải phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Các công trình bảo vệ môi trường cần đảm bảo. Khoảng cách của địa điểm thu gom xử lý chất thải cần đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Người quản lý, điều hành cần có chứng chỉ liên quan hợp lệ.
 • Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện và công nghệ thu gom chất thải phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Điều kiện về tỷ lệ góp vốn

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam, tính đến năm 2023 thì hạn chế về hình thức và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập, góp vốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải đã hết hiệu lực. Theo đó, tỉ lệ góp vốn có thể từ 1% đến 100% tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty FDI thu gom chất thải.

Theo quy định tại khoản 1 điều 37 Luật đầu tư năm 2020 về các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải như sau: 

 • Dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải của các tổ chức kinh tế sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Nếu các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải không sử dụng công nghệ thuộc danh mục hạn chế chuyển giao, không có sử dụng đất (không thuê đất trực tiếp từ Nhà nước) thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện luôn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải;
 • Hợp đồng thuê nhà/văn phòng nơi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải;
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người Việt Nam (trường hợp góp vốn chung với người Việt Nam);
 • Văn bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài tương đương hoặc nhiều hơn với số tiền đầu tư. Nếu tài khoản ở nước ngoài thì giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự, sau đó dịch thuật, công chứng sang tiếng Việt;
 • Đề xuất dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm, thời hạn đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ để thực hiện hoạt động thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cần bổ sung thêm: Bản sao hộ chiếu của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức cần bổ sung thêm:
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức nước ngoài;
  • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp cho tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
  • Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất có kiểm toán của tổ chức nước ngoài (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, còn hiệu lực trong vòng 90 ngày).

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ thông tin thành lập doanh nghiệp FDI thu gom chất thải

Những thông tin mà nhà đầu tư cần chuẩn bị trước khi làm hồ sơ thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải:

 • Loại hình doanh nghiệp: Căn cứ vào nhu cầu hoạt động và khả năng tài chính hiện có của mình mà nhà đầu tư nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải. Hiện nay, có các loại hình doanh nghiệp là: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, CTCP. Thông thường, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên lựa chọn loại hình công ty TNHH một thành viên.
 • Xác định ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, có thể hoạt động chuyên về thu gom, xử lý và tiêu hủy chất thải; tái chế phế liệu hoặc kinh doanh thêm những ngành nghề phụ bên cạnh các ngành nghề chính. Sau đây là một số mã ngành nghề thuộc lĩnh vực ngành thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu mà doanh nghiệp có thể lựa chọn:
STT TÊN NGÀNH NGHỀ MÃ NGÀNH
1 Thu gom rác thải không độc hại 3811
2 Thu gom rác thải độc hại 3812
3 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 3821
4 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 3822
5 Tái chế phế liệu 3830
6 Xử lý ô nhiễm môi trường và hoạt động quản lý chất thải khác 3900
 • Đặt tên công ty: Tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã được đăng ký.
 • Địa chỉ trụ sở: Trụ sở chính khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Địa chỉ trụ sở chính của công ty không được là chung cư hoặc nhà tập thể.
 • Vốn điều lệ: Đối với công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải không phải ngành nghề yêu cầu vốn pháp định. Vì vậy, pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu và tối đa. Vốn điều lệ phải được góp đủ trong 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty FDI thu gom chất thải

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã chuẩn bị đầy đủ thông tin như ở bước 2 đã nêu, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải nộp hồ sơ bằng một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Trong thời gian 03 – 05 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục và phải nộp lệ phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bước 5: Làm con dấu pháp nhân

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 6: Xin giấy phép con kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải

Nếu coi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là “giấy phép lớn” thì công ty thu gom chất thải có vốn nước ngoài phải tiếp tục làm thủ tục xin một vài “giấy phép con” khác đó là: 

 • Xin xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với công ty xử lý rác thải có vốn nước ngoài xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
 • Xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Trên đây là những thủ tục cơ bản nhất mà nhà đầu tư có thể tham khảo khi có dự định thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ thu gom chất thải. Nếu nhà đầu tư có vướng mắc hoặc cần một đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ thủ tục, Siglaw hoàn toàn tự tin là đơn vị có thể cung cấp dịch vụ tư vấn một cách chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí, thời gian nhất cho nhà đầu tư.

Để được tư vấn một cách toàn diện, Quý khách liên hệ Công ty Luật Siglaw (Siglaw Firm)

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Email: [email protected]

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238