Visa 457 Úc là loại visa gì?

Visa 457 là loại visa chính dành cho những người di cư có tay nghề muốn làm việc tại Úc với một chủ lao động tài trợ. Kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2018, thị thực 457 đã bị hủy bỏ và được thay thế bằng  thị thực Subclass 482 mới – Thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời (TSS).

Visa 457 Úc là loại thị thực gì?

Thị thực loại 457 là thị thực chính dành cho những người di cư có tay nghề muốn làm việc tại Úc. Những người có thị thực tương lai phải được chủ lao động tài trợ đơn đăng ký và chỉ có thể làm việc ở một số vai trò nhất định do chính phủ Úc đề cử. Người sử dụng lao động phải đăng ký làm doanh nghiệp bảo lãnh kinh doanh được phê duyệt trước khi họ có thể đề cử một vai trò cần tuyển và trước khi nhân viên tương lai có thể nộp đơn xin loại thị thực này. Ứng viên thành công có thể làm việc tại Úc trong 2 năm hoặc tối đa 4 năm đối với một số ngành nghề. Trong khi được người sử dụng lao động bảo trợ, họ chỉ có thể làm việc trong ngành nghề được chỉ định và chỉ có thể làm việc cho người sử dụng lao động bảo trợ đó.

TSS Di trú đã tư vấn cho khách hàng – cả người sử dụng lao động và người di cư – về tất cả các khía cạnh của quy trình đề cử kể từ năm 2005, giúp họ giải quyết các yêu cầu tài trợ đa dạng và đa dạng. Điều này bao gồm việc đánh giá sự phù hợp của nhân viên để đáp ứng yêu cầu kỹ năng cho nghề nghiệp được chỉ định và hỗ trợ họ trong suốt quá trình xin thị thực 457. TSS Di trú cũng cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp bảo lãnh Doanh nghiệp Tiêu chuẩn Úc đã được phê duyệt , với mục tiêu đảm bảo rằng họ vẫn tuân thủ các nghĩa vụ tài trợ của mình, theo Đạo luật Di cư (Đạo luật) năm 1958 của Úc.

Sau khi doanh nghiệp đạt được thỏa thuận Tài trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn, quy trình đăng ký sẽ được chia thành hai phần, Đề cử 457Đơn xin Thị thực 457 .

Visa 457 Úc là loại visa gì?
Visa 457 Úc là loại visa gì?

Một số thông tin về Visa 457

Sự đề cử

Trước khi có thể nộp đơn xin thị thực 457, doanh nghiệp bảo lãnh được phê duyệt phải đề cử một vị trí cần được tuyển dụng trong doanh nghiệp của họ. Vị trí này phải phù hợp rõ ràng với phạm vi và quy mô của doanh nghiệp và phải nộp bằng chứng cho thấy nó thực sự cần thiết cho DIBP. TSS Import có thể hỗ trợ người sử dụng lao động đối chiếu các tài liệu liên quan để đáp ứng yêu cầu này.

Nghề nghiệp

Vai trò mà người sử dụng lao động muốn tuyển dụng phải xuất hiện dưới dạng nghề nghiệp trong  anh sách tổng hợp các nghề nghiệp có tay nghề đủ điều kiện . Để xác định liệu nghề nghiệp được đề cử có phản ánh chính xác nhiệm vụ của vị trí đó hay không, Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) sử dụng Phân loại Nghề nghiệp Tiêu chuẩn New Zealand của Úc (ANZSCO).

Cả mô tả vị trí và quá trình học tập và làm việc của người nộp đơn xin thị thực 457 phải phản ánh mô tả do ANZSCO cung cấp.

Mức lương

Mức lương cho vị trí được đề cử phải đáp ứng hai yêu cầu:

  • Đầu tiên, mức thù lao phải cao hơn ngưỡng thu nhập của người di cư có tay nghề tạm thời (TSMIT). Ngưỡng này do DIBP đặt ra mỗi năm và hiện là $53,900 cộng với tiền hưu bổng. 
  • Thứ hai, mức lương đề xuất phải nằm trong mức giá thị trường cho vai trò đó. Điều này đảm bảo rằng người nộp đơn sẽ được trả lương ngang bằng với nhân viên Úc ở những vai trò tương đương. 

Lưu ý: Một số ngành nghề sẽ phải tuân theo cảnh báo của DIBP về mức thù lao tối thiểu cao hơn TSMIT.

Các yêu cầu/cân nhắc khác

Kiểm tra thị trường lao động – Đối với một số ngành nghề được đề cử, doanh nghiệp tài trợ phải tiến hành kiểm tra thị trường lao động trong 12 tháng trước khi nộp đơn đề cử. Ví dụ: thử nghiệm thị trường lao động có thể đã quảng cáo không thành công cho một vai trò. Bằng chứng về thử nghiệm thị trường có thể cần phải được cung cấp như một phần của đơn đăng ký.

Gia hạn thị thực 

Nhà tuyển dụng có thể chỉ định thời gian họ dự định tuyển dụng người có thị thực 457. Thị thực thường có thời hạn 2 năm nhưng có thể được cấp tối đa 4 năm trong một số trường hợp. Tuy nhiên, có thể xin thêm visa 457 nếu nhân viên được yêu cầu đảm nhiệm vị trí được đề cử lâu hơn. Trong một số trường hợp, khi người sử dụng lao động muốn hỗ trợ nhân viên được bảo trợ của họ, có những con đường dẫn đến nơi thường trú như Chương trình đề cử của người sử dụng lao động hoặc Chương trình di cư được tài trợ theo khu vực.

Chi phí 

Doanh nghiệp tài trợ được yêu cầu về mặt pháp lý phải đáp ứng tất cả các chi phí liên quan đến việc trở thành doanh nghiệp tiêu chuẩn, cũng như những chi phí liên quan đến việc nộp đơn đề cử. Các quy định của DIBP quy định rõ ràng doanh nghiệp tài trợ không thể tìm cách thu hồi bất kỳ khoản phí liên quan nào sau khi thị thực được chấp thuận.

Đơn xin Visa 457 Úc

Đơn xin thị thực 457 của Úc liên quan đến cá nhân sẽ đảm nhận vị trí được đề cử.

Kỹ năng và tiêu chí

Ứng viên phải có những kỹ năng cần thiết để hoàn thành vai trò. Khi kiểm tra kỹ năng và trình độ của người nộp đơn xin thị thực 457 so với vị trí được đề cử, nhân viên phụ trách của DIBP sẽ tham chiếu chéo mô tả vị trí được cung cấp trong đơn xin đề cử của người sử dụng lao động với trình độ chuyên môn và tài liệu tham khảo công việc của người nộp đơn xin thị thực.
Nếu người nộp đơn không đến từ một quốc gia được miễn trừ (Anh, Mỹ, Canada, New Zealand hoặc Ireland), họ sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh thông qua bằng chứng đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu trong bài kiểm tra tiếng Anh (IELTS, PTE, v.v.) hoặc cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã học ít nhất 5 năm tại một cơ sở sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy.

Bao gồm các thành viên trong gia đình

Có thể bao gồm các thành viên gia đình phụ thuộc vào thị thực loại 457, nhưng:
• Có những định nghĩa nghiêm ngặt về những người đủ điều kiện là thành viên gia đình phụ thuộc. Lưu ý rằng trẻ em trưởng thành trên 22 tuổi có thể không đủ điều kiện
• Người sử dụng lao động bảo lãnh cần phải đồng ý cho các thành viên trong gia đình tham gia
• Bất kỳ thành viên gia đình nào có tên trong đơn xin thị thực đều phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về sức khỏe và tính cách liên quan.
Nếu một thành viên gia đình phụ thuộc được bao gồm trong thị thực 457, họ sẽ được cấp quyền làm việc không hạn chế để làm việc tại Úc.

Hiệu lực của thị thực

Nếu nhân viên không còn được tuyển dụng vì họ đã từ chức hoặc công việc của họ bị chấm dứt, doanh nghiệp bảo lãnh phải thông báo cho DIBP. Người có thị thực có thời hạn 90 ngày để nộp đơn xin thị thực mới, nếu không họ sẽ phải rời khỏi Úc.

Chi phí

Chi phí cho đơn xin thị thực lao động loại 457 có thể được thanh toán bởi doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cá nhân người lao động ở nước ngoài.

Để được tư vấn miễn phí toàn diện về đầu tư, định cư tại Úc, vui lòng liên hệ công ty luật Siglaw:

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: Số 99 Cộng Hòa, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

5/5 - (5 votes)
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238