Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán

MỤC LỤC

Với nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài tại việt nam nên số lượng các công ty đầu tư vào thị trường này ngày càng nhiều. Dịch vụ kiểm toán cũng đang là dịch vụ quan trọng và phổ biến đối với mỗi doanh nghiệp ngày nay. Vậy để thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam thì cần những điều kiện gì? Hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI về dịch vụ kiểm toán như thế nào? Mời bạn cùng Siglaw tìm hiểu chi tiết trong bài viết này:

Điều kiện thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện về hạn chế tiếp cận thị trường khi thành lập doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

 1. Dịch vụ kiểm toán (CPC 862): không hạn chế.
 2. CPTPP bổ sung quy định: ‘Nhà cũng cấp dịch vụ nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán trừ khi họ đáp ứng các yêu cầu về hiện diện tại nước sở tại: Không bên nào được yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của một bên khác phải thiết lập hoặc duy trì văn phòng đại diện hay bất kỳ hình thức doanh nghiệp nào, hoặc phải sinh sống trên lãnh thổ bên đó như một điều kiện để cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.’
 3. Dịch vụ xuyên biên giới, Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào không phù hợp với nghĩa vụ Hiện diện tại nước sở tại trong Dịch vụ xuyên biên giới trong các lĩnh vực dịch vụ kiểm toán.

Theo quy định pháp luật Việt Nam:

Hình thức hoạt động: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam theo các hình thức sau:

 1. Thành lập công ty FDI về kiểm toán do công ty kiểm toán nước ngoài góp vốn tại Việt Nam dưới hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh;
 2. Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 3. Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi.
 4. Doanh nghiệp kiểm toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kiểm toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam.

Vốn pháp định và tỷ lệ góp vốn

Đối với công ty TNHH bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ đồng và phải đảm bảo duy trì số vốn này trong suốt quá trình hoạt động. 

Tổng vốn góp của các thành viên là tổ chức tối đa là 35% vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Công ty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 2. Có ít nhất năm kiểm toán viên đang hành nghề, trong đó phải có ít nhất  hai thành viên góp vốn là kiểm toán viên hành nghề;
 3. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;
 4. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của chính phủ và tỷ lệ phần vốn góp của kiểm toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Công ty hợp danh Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
 2. Có ít nhất năm kiểm toán viên hành đang nghề và ít nhất trong đó có hai thành viên hợp danh là kiểm toán viên hành nghề;
 3. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.

Chi nhánh Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có đủ các điều kiện.

 1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
 2. Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;
 3. Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
 4. Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định mà Chính phủ quy định;
 5. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Quy trình 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu Mẫu A.I.1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);
 • Bản chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao chứng thực một trong các tài liệu liên quan đến nhà đầu tư (báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Văn bản/cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Quyết định/cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; …);
 • Đề xuất dự án đầu tư thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Văn bản Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án;
 • Hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư tại;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp FDI về dịch vụ kiểm toán theo hình thức hợp đồng BCC.

Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư tại Phòng kinh tế đối ngoại – sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối cấp phải lập thành văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình 2: Xin chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ xin chấp thuận mua cổ phần tại cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh xem xét và ra thông báo chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp; trường hợp từ chối cấp phải lập thành văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình 3: Đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh  (Theo mẫu tại thông tư 02/2019/ TT-BKHĐT);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH) hoặc danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ thuộc một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng thực cá nhân : Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài; Quyết định thành lập của pháp nhân nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư.
 • Nộp hồ sơ Online tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Quy trình 4: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán: Bộ Tài chính. 

 • Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 • Số điện thoại: 02422202828

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

Quy trình 5: Hoàn thiện các thủ tục sau thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nhà đầu tư cần hoàn tất các công việc sau để doanh nghiệp có thể vận hành trơn tru:

 • Đăng ký tài khoản báo cáo đầu tư.
 • Mở tài khoản ngân hàng.
 • Đăng ký lao động.
 • Xin Giấy phép con.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán của Siglaw

Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của Siglaw. Với chúng tôi, mỗi khách hàng là một đại sứ thương hiệu!“. Vì vậy chúng tôi chăm chút, tỉ mỉ từng khách hàng một cách chu đáo nhất, khi sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán của công ty luật Siglaw, quý khách hàng sẽ được tư vấn tận tình nhất như sau:

 1. Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ thành lập công ty FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 2. Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến thành lập doanh nghiệp FDI kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 3. Tư vấn lợi thế, ưu đãi pháp lý, thuế tối ưu nhất phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
 4. Tư vấn điều kiệngiấy phép con cần thiết để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.
 5. Tư vấn các công việc và thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Đội ngũ luật sư, chuyên gia luật của Siglaw tự tin với kinh nghiệm, khả năng chuyên môn cùng nền tảng kiến thức pháp luật, kiến thức tài chính, thuế vững chắc và khả năng ngoại ngữ tốt được vận dụng trong tư vấn pháp lý trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Để được tư vấn một cách toàn diện, Quý khách liên hệ Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (4 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238