Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản

MỤC LỤC

Việt Nam được biết đến là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên trong đó đặc biệt là tài nguyên về khoáng sản. Do đó, nhà nước luôn khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản với mục tiêu phát triển nền kinh tế. Chính vì vậy, để vừa thúc đẩy phát triển nền kinh tế, vừa bảo vệ môi trường thiên nhiên, pháp luật Việt Nam đã đặt ra các quy định cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản.

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản
Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản 2010 thì điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho các nhà đầu tư cả trong nước và ngoài nước là:

 • Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài lưu ý thêm một số điều kiện để thành lập công ty khai thác khoáng sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành lập công ty) và phải xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trước khi chính thức đi vào hoạt động kinh doanh;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về khai thác khoáng sản chỉ có thể thành lập doanh nghiệp có các loại hình sau đây: công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh với tỷ lệ vốn đầu tư từ 1% cho đến 100%.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty khai thác khoáng sản

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vốn nước ngoài.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia

Bước 4: Doanh nghiệp khắc dấu và công bố mẫu dấu

Bước 5: Xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vốn nước ngoài

✔️Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư về khai thác khoáng sản;

✔️Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân và tài liệu xác nhận cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

✔️Tài liệu đề xuất dự án đầu tư khai thác khoáng sản gồm các nội dung chi tiết;

✔️Bản sao tài liệu về các vấn đề tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;

✔️Tài liệu về nhu cầu sử dụng đất, thỏa thuận thuê địa điểm hoặc quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nếu dự án đầu tư trong các khu đó.

Thời gian: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời hạn trả hồ sơ là 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp khai thác khoáng sản

✔️Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp về khai thác khoáng sản;

✔️Điều lệ của công ty có ghi mã ngành nghề khai thác khoáng sản;

✔️Danh sách thành viên công ty (Công ty TNHH 2 thành viên)/Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (công ty cổ phần);

 Bản sao các giấy tờ sau:

 • CCCD/CMND, hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;
 • CCCD/CMND, hộ chiếu của người đại diện theo uỷ quyền;
 • Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN đối với thành viên tổ chức nước ngoài.

✔️Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;

✔️Văn bản ủy quyền nếu doanh nghiệp không trực tiếp đi nộp hồ sơ.

Cơ quan nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian: 03 – 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia

Thông tin về thành lập doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vốn đầu tư nước ngoài phải được công khai trên Cổng thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia thì doanh nghiệp đó sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Bước 4: Doanh nghiệp khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể ủy quyền hoặc tự khắc dấu và thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các mẫu dấu của công ty mình. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận thông báo về các mẫu dấu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin các mẫu dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp biết.

Bước 5: Xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Trước khi chính thức đi vào hoạt động thì nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy phép con ngành nghề khai thác khoáng sản. Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau theo Khoản 1 Điều 53 Luật Khoáng sản 2010:

 • Không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư khai thác ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ;
 • Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Hồ sơ Xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

⭕Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản;

⭕Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản;

⭕Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

⭕Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

⭕Văn bản thẩm định an toàn với trường hợp khai thác quặng phóng xạ;

⭕Dự án đầu tư khai thác khoáng sản; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư;

⭕Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường;

⭕Văn bản xác nhận trúng đấu giá với trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác;

⭕Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

⭕Văn bản xác nhận vốn điều lệ chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư dự án.

Cơ quan nộp hồ sơ:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh vùng và công bố;
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời gian: Trong thời hạn tối đa 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho nhà đầu tư nước ngoài.

Để được TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật Siglaw Trụ sở chính: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238 Email: [email protected]

Chi nhánh Miền Nam: Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

5/5 - (4 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238