Mẫu giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

MỤC LỤC

Theo quy định của Luật đầu tư, khi nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải đồng thời nộp văn bản giải trình nội dung và lý do cần điều chỉnh dự án. Đây là một trong những thủ tục phức tạp và cần sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật. Để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục này dễ hàng hơn, Siglaw xin đưa ra những hướng dẫn cụ thể trong bài viết này.

Mẫu giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Mẫu giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Văn bản giải trình lý do điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Văn bản giải trình lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản giải trình của doanh nghiệp về những ý kiến đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi dự án đầu tư của doanh nghiệp có những thay đổi thực tế và phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Đây cũng là cơ sở để Cơ quan có thẩm quyền dựa vào đó để xem xét vấn đề điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

Mẫu giải trình lý do điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên địa danh, ngày … tháng … năm …

GIẢI TRÌNH
VỀ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Kính gửi: …

(Các) nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mã số … ngày … tháng … năm … với nội dung và giải trình như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa VD: NGUYỄN VĂN A): …Giới tính (Nam/Nữ): 

Sinh ngày: …/…/…                                             Quốc tịch: …

Căn cước công dân/Hộ chiếu số: …                     Ngày cấp: …                    Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …                                                        Email: …

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …    Ngày cấp: …       Cơ quan cấp: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Địa chỉ trụ sở: …

Điện thoại: …                                               Email: …

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ và tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa VD: NGUYỄN VĂN A): …Giới tính (Nam/Nữ): 

Chức danh: …                                    Sinh ngày: …                           Quốc tịch: … 

Căn cước công dân: …                       Ngày cấp: …                            Nơi cấp: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …                           Email: …           

Nhà đầu tư tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung với nhà đầu tư thứ nhất

II. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án: …

Mã số dự án: …                                  do: …                                        cấp ngày: …

Tên tổ chức kinh tế: …

Mã số doanh nghiệp: …

Mã số thuế: …

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

Nội dung điều chỉnh 1: …

  • Nội dung đã được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư: …
  • Nay đề nghị sửa thành: …
  • Giải trình: …

Nội dung điều chỉnh 2: …

  • Nội dung đã được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư: …
  • Nay đề nghị sửa thành: …
  • Giải trình: …

Nội dung điều chỉnh 3 (nếu có): …

* Trong trường hợp có nội dung điều chỉnh tăng vốn, cơ cấu nguồn vốn trong đó có sử dụng vốn vay, nhà đầu tư làm rõ về dự kiến nguồn vốn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)…, giá trị, thời hạn, lãi suất.

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM

Nhà đầu tư
(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền mẫu giải trình đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Mục 1: Thông tin nhà đầu tư đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc doanh nghiệp/tổ chức. 

Trong mục này, bạn phải điền đầy đủ các thông tin như họ tên nhà đầu tư (VD: NGUYỄN VĂN A), ngày tháng năm sinh (VD: 01/01/1994), số giấy tờ pháp lý cá nhân (VD số thẻ CCCD: 123456789012) và địa chỉ (số nhà, tên đường, xã/phường/thị trấn/, quận/huyện, tỉnh/thành phố) đối với nhà đầu tư là cá nhân. 

Điền đầy đủ thông tin như tên doanh nghiệp (VD: Công ty Luật Siglaw), số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở (số nhà, tên đường, xã/phường/thị trấn/, quận/huyện, tỉnh/thành phố) và thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Mục 2: Thông tin về dự án đầu tư

Đối với mục này thì cần điền đầy đủ thông tin về dự án đầu tư như tên dự án, mã số dự án, thông tin tổ chức thực hiện dự án, mã số tổ chức, mã số thuế.

Mục 3: Nội dung đề nghị điều chỉnh

Ở mục nội dung đề xuất điều chỉnh ví dụ như điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư hay điều chỉnh tên nhà đầu tư, điều chỉnh mục tiêu dự án, điều chỉnh địa điểm…., cần điền đầy đủ thông tin được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi đề xuất điều chỉnh, nội dung muốn được điều chỉnh và giải trình lý do.

Mục 4: Nhà đầu tư cam kết

Mục 5: Hồ sơ đính kèm

Các tài liệu đính kèm cùng hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để được tư vấn một cách toàn diện, Quý khách liên hệ: Công ty Luật Siglaw (Siglaw Firm)

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (4 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238