Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

MỤC LỤC

Tại khu vực phía Bắc, Bắc Giang cũng là một trong những tỉnh thu hút lượng lớn nguồn vốn đầu tư nước ngoài, bên cạnh nhu cầu lập mới dự án thì việc thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư như điều chỉnh quy mô dự án, điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án…cũng diễn ra phổ biến tại tỉnh thành này.

Theo số liệu thống kê của Bắc Giang, tính đến 15/3/2023, có 8 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm là 37,8 triệu USD (bằng 19,5%). Trong bài viết sau đây, Siglaw sẽ giới thiệu đến bạn đọc dịch vụ về Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang.

Tổng quan quy định pháp lý về Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Các trường hợp được thực hiện Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam hiện hành, khi nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư tại Bắc Giang làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư sẽ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang. Theo đó, theo quy định tại Điều 40 Luật đầu tư 2020, trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện hành sẽ bao gồm 10 nội dung sau đây:

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Như vậy, khi nhà đầu thực hiện điều chỉnh một trong 10 nội dung trên tại dự án ở tỉnh Bắc Giang, nhà đầu tư sẽ cần thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang.

Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang

Về thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án ở Bắc Giang cũng sẽ là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh tương ứng. Theo đó:

 • Nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
 • Nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang.
 • Ngoài ra, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cũng sẽ có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp sau đây:
 1. Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.
 2. Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế

Hồ sơ, trình tự thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang

Về hồ sơ, trình tự thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang, trong trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ cần nộp 01 bộ hồ sơ với các thành phần như sau:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Giang, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: hộ chiếu, căn cước công dân đối với nhà đầu tư là cá nhân; GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 3. Nhóm các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đền thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bắc Giang.
 5. Văn bản đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 6. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 7. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 8. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 9. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 10. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có) như báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp điều chỉnh quy mô của dự án; giấy phép xây dựng của dự án…

Theo quy định pháp luật đầu tư, trong trường hợp điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ được cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Với các nội dung điều chỉnh khác, thời hạn cấp phép điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang là 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhà đầu tư sẽ cần thực hiện nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư trước khi thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang (có trụ sở tại Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (có trụ sở tại Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang).

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang

Với kinh nghiệm tư vấn các dự án đầu tư và hỗ trợ thực hiện thành công các thủ tục pháp lý cho nhiều dự án đầu tư trên cả nước, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang cũng là một trong các thế mạnh của công ty luật Siglaw. Chúng tôi lường trước được các rủi ro, đưa ra phương án điều chỉnh hiệu quả, phù hợp nhất với từng dự án đầu tư với quy mô cũng như lĩnh vực hoạt động khác nhau. Với dịch vụ “Bảo mật – Chuyên nghiệp – Uy tín”, Siglaw cung cấp dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang cho khách hàng:

 1. Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Giang.
 2. Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ở Bắc Giang.
 3. Tư vấn lợi thế, ưu đãi pháp lý, thuế tối ưu nhất phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
 4. Tư vấn điều kiệngiấy phép con cần thiết để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.
 5. Tư vấn các công việc và thủ tục cần thực hiện sau khi điều chỉnh chứng nhận đầu tư tại tỉnh Bắc Giang.
5/5 - (1 vote)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238