Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần là văn bản do Công ty cổ phần ban hành, ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ giám đốc của Công ty cổ phần nhằm mục đích bổ nhiệm cá nhân làm giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần với các nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn và điều khoản nhất định về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần cần phải có đầy đủ một số nội dung cơ bản như sau

(1) Quốc hiệu tiêu ngữ là phần không thể thiếu trong mọi văn bản hành chính. Tên doanh nghiệp. Số quyết định

(2) Tên quyết định bổ nhiệm trình bày bằng chữ in hoa có dấu, căn lề giữa và ghi rõ bổ nhiệm cán bộ, công chức,…

(3) Căn cứ ra quyết định bổ nhiệm cần ghi rõ. Ví dụ căn cứ theo quy định của luật, căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,… Trong đó cần nếu chính xác cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm

(4) Ghi rõ họ tên và chức danh người được bổ nhiệm dựa theo quy định

(5) Trách nhiệm thi hành cả người được nhận quyết định và cơ quan đơn vị có liên quan. Cuối cùng người có thẩm quyền ký tên vào quyết định rồi gửi cho cá nhân/đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện

Lưu ý:

– Khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần thì người soạn thảo cần phải đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến mặt thể thức văn bản theo quy định cũng như kỹ thuật trình bày để đảm bảo đủ tiêu chí soạn thảo văn bản hành chính

– Phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau như điều lệ, quy định của công ty, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc. Ngoài ra còn có thêm nội dung quyết định bổ nhiệm vị trí nào và thời hạn thi hành quyết định.

– Về thông tin của cá nhân được bổ nhiệm phải có các thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc, giới tính, địa chỉ, số căn cước công dân…

Dưới đây sẽ là Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phầnCông ty Luật Siglaw muốn giới thiệu đến bạn!

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần mới nhất 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN………

Số: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……, ngày …. tháng … năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ………….

Sinh ngày:………………..      Dân tộc: ………         Quốc tịch: ………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………….Cấp ngày: …………………..

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

Giữ chức vụ: …………………………………………………………………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Điều 3: Ông/Bà ………………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

Trên đây là một số thông tin về Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần. Nếu bạn có thắc mắc gì liên quan đến Thành lập Công ty Cổ phần có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Siglaw để được hỗ trợ!

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: [email protected]

Chi nhánh tại miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: [email protected]

Hotline: 0961 366 238

Facebook: https://www.facebook.com/hangluatSiglaw

Đánh giá
Luật sư Lê Dung

Tư vấn chuyên môn bài viết:

Luật sư Lê Dung (Elena)

CEO Công ty luật Siglaw

Luật sư Lê Dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư đến từ hơn 10 quốc gia như: Mỹ, Singapore, Canada, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238