Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

MỤC LỤC

Quảng Ninh là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế Bắc Bộ tại phía Bắc Việt Nam và là tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại Quảng Ninh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh. Để qúy khách hàng hiểu rõ về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Quảng Ninh, Siglaw xin có hướng dẫn sơ bộ trong bài viết này.

Lý do nên đầu tư kinh doanh tại Quảng Ninh

Quảng Ninh không chỉ được biết đến là địa phương duy nhất của cả nước có cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, bao gồm 3 cửa khẩu, mà còn được biết đến là tiên phong trong việc phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hệ thống giao thông của Quảng Ninh nổi bật với tính đồng bộ, hiện đại, kết nối cả đường bộ cao tốc, đường hàng không, đường thủy, hàng hải quốc tế.

Quảng Ninh còn đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tăng sức hút đầu tư. Quảng Ninh được biết đến là hình mẫu trong việc xây dựng cơ chế “một cửa”, hỗ trợ đầu tư. Tỉnh đã đạt được những thành tích nổi bật như 9 năm liên tiếp (2013 – 2021) đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước; năm năm liên tiếp (2017 – 2021) đứng đầu về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 4 năm liên tiếp (2017 – 2020) đứng đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), …Những cam kết mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh luôn nhấn mạnh đó là sự hoàn thiện về quy hoạch, tạo sự minh bạch và điều kiện tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi; Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu; ưu tiên các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường; Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng;  Luôn đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp. Chính vì những lý do đó mà Quảng Ninh đã và đang thu hút các dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp FDI tầm cỡ.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Vì sao phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quảng Ninh phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có);
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
 • Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính.

Những trường hợp cần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Theo quy định của Luật Đầu tư đã nêu rõ:”Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư“. Các nội dung trên giấy chứng nhận như đã nêu ở trên bao gồm: 

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Mã số dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Như vậy, nếu trong quá trình thực hiện dự án tại Quảng Ninh mà có những thay đổi nêu trên, thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn các nội dung khác không có trong Giấy chứng nhận đầu tư nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư mà có sự thay đổi thì cũng không nhất thiết phải thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

Điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Điều kiện 1: Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu dự án thuộc đối tượng phải xin chấp thuận góp vốn đầu tư thì phải có phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ hoặc UBND tỉnh tùy thuộc vào từng dự án.

Điều kiện 2: Những thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có sự thay đổi trên thực tế.

Điều kiện 3: Có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc thay đổi đó là hợp pháp.

Điều kiện 4: Có hồ sơ đầy đủ theo quy định để thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nội dung của các hồ sơ phải chính xác và đúng quy định.

Quy trình thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Trường hợp điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh.

Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; quy mô dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án, vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Quảng Ninh;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tại Quảng Ninh đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư ;
 • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Cơ quan thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh là cơ quan tiếp nhận và xử lý việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Quảng Ninh.

Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh là cơ quan tiếp nhận và xử lý nếu dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Quảng Ninh.

Thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh: 

Thông tin về Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh:

 • Địa chỉ: Ban Quản ký KKT tỉnh Quảng Ninh, tầng 11, Liên cơ 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Dịch vụ tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

✅ Ưu đãi Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh
✅ Kinh Nghiệm >10 năm cung cấp dịch vụ tư vấn về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Siglaw sẽ giúp khách hàng Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến điều chỉnh giấy phép này.
✅ Đội ngũ Gồm các chuyên gia Việt Nam có trình độ cao và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư.
✅ Chi Phí Liên hệ hotline 0961366238 của Công ty luật Siglaw để được tư vấn miễn phí và báo giá dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh chính xác nhất.

Đội ngũ luật sư, chuyên gia luật của Siglaw tự tin với kinh nghiệm, khả năng chuyên môn cùng nền tảng kiến thức pháp luật, kiến thức tài chính, thuế vững chắc và khả năng ngoại ngữ tốt được vận dụng trong tư vấn pháp lý trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Để được tư vấn một cách toàn diện, Quý khách liên hệ: Công ty Luật Siglaw (Siglaw Firm)

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961 366 238

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/5 - (4 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238