Chấm dứt VP điều hành của NĐT NN trong hợp đồng BCC

MỤC LỤC

Chấm dứt VP điều hành của NĐT NN trong hợp đồng BCC cũng là một trong nội dung được nhiều Quý khách hàng quan tâm. Những trường hợp nào dẫn đến chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào sẽ được Siglaw chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Khi nào chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC?

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, khi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được thành lập văn phòng điều hành. Văn phòng điều hành sẽ là nơi để quản lý trực tiếp và tạo thuận lợi trong quá trình theo dõi, giám sát, điều hành của dự án đầu tư trong hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Gắn với cơ sở hình thành và vai trò chủ đạo đó, nên sau khi thực hiện xong dự án đầu tư theo hợp đồng BCC thì văn phòng điều hành cũng hoàn thành các chức năng của mình, không còn mục đích để hoạt động. Do đó, văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC phải chấm dứt hoạt động.

Chấm dứt VP điều hành của NĐT NN trong hợp đồng BCC
Chấm dứt VP điều hành của NĐT NN trong hợp đồng BCC

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chấm dứt VP điều hành của NĐT NN trong hợp đồng BCC

Về hồ sơ:

Để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành, nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ với các thành phần tài liệu sau đây:

(i) Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành (nộp trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn).

(ii) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán của văn phòng điều hành.

(iii) Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết của văn phòng điều hành.

(iv) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế của văn phòng điều hành.

(v) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội của văn phòng điều hành.

(vi) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

(vii) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(viii) Bản sao chứng thực hợp đồng BCC.

Về thủ tục:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo luật định, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan quản lý đầu tư. Khi thụ lý và giải quyết hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan quản lý đầu tư sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, nhà đầu tư sẽ có văn bản trả lời của cơ quan đăng ký đầu tư để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Khi muốn chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành.

Thứ hai, lưu ý về nghĩa vụ thông báo khi thực hiện chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Việc không gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC sẽ có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gửi thông báo hoặc quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động VP điều hành của NĐT nước ngoài trong hợp đồng BCC

Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, công ty luật Siglaw cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. Siglaw sẽ:

  1. Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết để soạn hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành .
  2. Giải đáp, tư vấn quy định pháp luật liên quan đến hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
  3. Hướng dẫn khách hàng ký hoàn thiện hồ sơ
  4. Tư vấn khách hàng thực hiện thủ tục.
  5. Tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện một cách tối ưu nhất cho trường hợp cụ thể của quý khách hàng.
5/5 - (3 votes)
Tư vấn miễn phí: 0961 366 238