Học vấn

Cử nhân Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung là chuyên gia tư vấn pháp lý doanh nghiệp, đầu tư tại Siglaw.

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, pháp chế và tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Bà Dung có khả năng xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp, phân tích, đánh giá rủi ro và đưa ra phương án tối ưu nhất cho khách hàng.

Ngoài ra, Bà Dung còn hoạt động tích cực trong những lĩnh vực khác liên quan đến doanh nghiệp bao gồm cả luật lao động, thuế, hợp đồng, pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, v.v.

Tại Siglaw, Bà Dung là chuyên gia pháp lý phụ trách chính về tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp.