Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ của Công ty Luật Siglaw trợ giúp khách hàng là các tập đoàn lớn trong việc đăng ký hoặc giành lại quyền đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tại Việt Nam và ở một số thị trường quốc tế

Trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là việc lựa chọn phương thức thích hợp để loại trừ các bất đồng, mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các bên tranh chấp.

Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các chuyên gia thuế – kế toán giàu kinh nghiệm của chúng tôi đưa ra những lời khuyên thực tế, tập trung vào yếu tố thương mại cũng như cam kết đóng góp cho xã hội.

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238