Giới thiệu tư vấn thuế – Kế toán

Các doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa mới thành lập thường tự kê khai thuế hoặc thuê kế toán làm việc chính thức nhưng có thể chưa nắm vững hay cập nhập toàn bộ kiến thức về thuế. Điều này khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi cơ quan thuế thanh tra sổ sách quyết toán thuế cuối năm.

Tại Công ty Luật Siglaw, các chuyên gia tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp nhìn ra cách xử lý thuế – kế toán toàn diện nhất, để tối ưu chi phí và đạt được mục tiêu phát triển. Dựa trên nhiều khía cạnh về doanh nghiệp của khách hàng, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên và lưu ý những cơ hội trong tương lai. Hiện, Siglaw đang cung cấp 2 dịch vụ chính cho khách hàng ở mảng tư vấn Thuế – Kế toán, gồm:

 1. Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam
 2. Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các chuyên gia thuế – kế toán giàu kinh nghiệm của chúng tôi đưa ra những lời khuyên thực tế, tập trung vào yếu tố thương mại cũng như cam kết đóng góp cho xã hội. Kết hợp những điều trên cùng với phương châm hành động đặt đạo đức nghề nghiệp và uy tín khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp, gồm:

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế – kế toán
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Dịch vụ tư vấn thuế – kế toán trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Xin ưu đãi thuế
 • Xây dựng cấu trúc thuế hiệu quả
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho các nhân trực phải tiếp kê khai
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Lập kế hoạch dài hạn về thuế.
Rectangle 1308

Liên hệ với Siglaw

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238