Giới thiệu lao động

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu ngày càng cao về tuyển dụng người lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn tại Việt Nam để được làm việc một cách hợp pháp thì họ cũng như bên sử dụng lao động cần tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Siglaw Firm có bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tuyển dụng và lao động, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này. Các luật sư tại Siglaw Firm đem đến các giải pháp cho khách hàng gồm:

 1. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động
 2. Tư vấn Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 3. Tư vấn Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 4. Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam
 5. Luật sư tư vấn riêng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Siglaw Firm nhận được các lợi ích như:

 • Tư vấn chung các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm theo quy định của pháp luật về lao động tại Việt Nam;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn, việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động;
 • Tư vấn soạn thảo và đại diện thương thảo, đàm phán các thỏa ước lao động tập thể;
 • Đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động bao gồm cả giải quyết đình công;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động;
 • Tư vấn xây dựng và soạn thảo các biểu mẫu liên quan đến lao động và việc làm;
 • Tư vấn soạn thảo quy chế làm việc, quy chế tiền lương, thưởng, soạn thảo và đăng ký nội quy lao động; và
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động nước ngoài, bao gồm việc thông báo và thuê tuyển lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài.
Rectangle 1308

Liên hệ với Siglaw

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238