Giới thiệu hợp đồng

Trong kinh doanh, hợp đồng thương mại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong hoạt động thương mại. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu cao về tư vấn các hợp đồng kinh doanh thương mại.

Tại Công ty luật Siglaw, các luật sư của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng dân sự,… theo yêu cầu của khách hàng; Rà soát nội dung điều, khoản và tính pháp lý của các loại hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành; và các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng.

Chúng tôi cũng có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, góp vốn, chuyển nhượng,… để đưa ra giải pháp toàn diện cho khách hàng trong đàm phán, và tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan. Các dịch vụ tư vấn hợp đồng cụ thể do Siglaw Firm cung cấp bao gồm:

  1. Tư vấn Hợp đồng hợp tác kinh doanh
  2. Tư vấn Hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
  3. Tư vấn Hợp đồng góp vốn đầu tư
  4. Tư vấn Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
  5. Tư vấn Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
  6. Tư vấn Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
  7. Tư vấn Hợp đồng xúc tiến thương mại
  8. Tư vấn Hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Rectangle 1308

Liên hệ với Siglaw

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238