Giới thiệu đào tạo pháp lý

Bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý, Công ty Luật Siglaw thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo pháp lý chuyên sâu dành cho các cá nhân là chủ doanh nghiệp, trưởng phòng, ban chuyên môn liên quan. 

Sứ mệnh của hoạt động này là nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như chia sẻ kinh nghiệm hành nghề của những luật sư chuyên nghiệp và giúp doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro pháp lý xảy ra trong hoạt động kinh doanh của mình.

Chúng tôi đào tạo với các hình thức như sau:

  • Đào tạo tại địa điểm của Doanh nghiệp theo chương trình đào tạo chuyên sâu về pháp chế doanh nghiệp (online/ offline);
  • Hợp tác đào tạo với các trường đại học, các đơn vị trực thuộc trường, các tổ chức có chức năng đào tạo để tổ chức, thực hiện các khóa đào tạo cho sinh viên, học viên;
  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo theo hợp đồng tư vấn, đào tạo cho các doanh nghiệp theo đề nghị của từng doanh nghiệp, bao gồm việc tư vấn xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo theo yêu cầu về nội dung, hình thức của doanh nghiệp; và
  • Hợp tác với các đơn vị tổ chức, thực hiện các khóa đào tạo phù hợp với chức năng và khả năng của Siglaw Firm.
Rectangle 1308

Liên hệ với Siglaw

Tư vấn miễn phí: 0961 366 238