Bà Trần Thuỳ Dương là luật sư cao cấp với với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn sâu rộng trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, pháp luật đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu bước chân vào thị trường Việt Nam. Bà là chuyên gia tư vấn, đàm phán hợp đồng, cố vấn quản trị doanh nghiệp cho nhiều doanh nghiệp lớn tại đây.

Bà đã trực tiếp tư vấn thành công và giúp đỡ nhiều doanh nghiệp mua bán & sáp nhập, tái cấu trúc các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ và tư vấn lợi thế pháp lý doanh nghiệp cho nhiều ngành nghề kinh doanh, đặc biệt pháp luật về thuế.

Hiện nay, bà là luật sư cao cấp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư của Công ty luật Siglaw.